หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี เตรียมพลิกโฉมใหม่ ศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เตรียมพลิกโฉมใหม่ นำทีมโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คมสัน โสมณวัตร รองอธิการบดีวิทยาเขตนครปฐม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา #เรียนกับตัวจริง #ประสบการณ
ศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี เตรียมพลิกโฉมใหม่ ศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เตรียมพลิกโฉมใหม่ นำทีมโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คมสัน โสมณวัตร รองอธิการบดีวิทยาเขตนครปฐม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา #เรียนกับตัวจริง #ประสบการณ

ผู้ดูแลเว็บ ศูนย์ให้การศึกษาจังหวัดอุดรธานี
2022-03-29 12:11:18

ศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี เตรียมพลิกโฉมใหม่

ศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เตรียมพลิกโฉมใหม่ นำทีมโดย 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คมสัน โสมณวัตร  รองอธิการบดีวิทยาเขตนครปฐม 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

#เรียนกับตัวจริง  #ประสบการณ์จริง   #เพื่อเป็นตัวจริง  #ศูนย์อุดร  #ราชภัฏอันดับ1

www.ssru.ac.th

www.udon.ssru.ac.th

042129666

0800059265