หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ประชุมการกำหนดทิศทาง และมอบหมายงาน ศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี
ประชุมการกำหนดทิศทาง และมอบหมายงาน ศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี

ผู้ดูแลเว็บ ศูนย์ให้การศึกษาจังหวัดอุดรธานี
2022-03-29 11:57:31

วันที่  ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๔  เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องประชุมช่อทองกวาว มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คมสัน โสมณวัตร รองอธิการบดีวิทยาเขตนครปฐม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  เป็นประธานในการประชุมการกำหนดทิศทาง และมอบหมายงาน ศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี  

โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภัทรวิทย์ อยู่วัฒนะ รักษาการผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี กล่าวต้อนรับ โดยมีคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ เข้าร่วมการประชุม อย่างพร้อมเพรียง

www.ssru.ac.th

www.udon.ssru.ac.th