หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ให้การต้อนรับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐณภรณ์ เอกนราจินดาวัฒน์ ที่ปรึกษาศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี ในโอกาสพบปะคณาจารย์และบุคลากรศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี
ให้การต้อนรับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐณภรณ์ เอกนราจินดาวัฒน์ ที่ปรึกษาศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี ในโอกาสพบปะคณาจารย์และบุคลากรศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี

ผู้ดูแลเว็บ ศูนย์ให้การศึกษาจังหวัดอุดรธานี
2022-03-27 21:09:25

วันที่ 11 มีนาคม 2565 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภัทรวิทย์ อยู่วัฒนะ รักษาการผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและบุคลากรศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี ให้การต้อนรับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐณภรณ์ เอกนราจินดาวัฒน์ ที่ปรึกษาศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี ในโอกาสพบปะคณาจารย์และบุคลากรศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี ณ ห้องประชุมสามพร้าว มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี 


ติดตามข่าวสาร ????????????????

???? Website : https://udon.ssru.ac.th

???? Facebook : ศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

[ https://www.facebook.com/ssruudonthani]  

☎️ Tel. 042 129 556