หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ร่วมการประชุมสรุปผลการศึกษาโครงการ (สัมมนา ครั้งที่3) โครงการจ้างวิศวกรที่ปรึกษาสำรวจและออกแบบทางแยกต่างระดับ จุดตัดทางหลวงหมายเลข 216 กับทางหลวงหมายเลข 2423 (ทางเข้าสนามบินอุดรธานี)
ร่วมการประชุมสรุปผลการศึกษาโครงการ (สัมมนา ครั้งที่3) โครงการจ้างวิศวกรที่ปรึกษาสำรวจและออกแบบทางแยกต่างระดับ จุดตัดทางหลวงหมายเลข 216 กับทางหลวงหมายเลข 2423 (ทางเข้าสนามบินอุดรธานี)

ผู้ดูแลเว็บ ศูนย์ให้การศึกษาจังหวัดอุดรธานี
2023-02-14 15:21:02

วันศุกร์ ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2566 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภัทรวิทย์ อยู่วัฒนะ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี มอบหมายให้อาจารย์ศรายุทธ ขวัญเมือง รองผู้อำนวนการฝ่ายกิจการพิเศษ เข้าร่วมการประชุมสรุปผลการศึกษาโครงการ (สัมมนา ครั้งที่3) โครงการจ้างวิศวกรที่ปรึกษาสำรวจและออกแบบทางแยกต่างระดับ จุดตัดทางหลวงหมายเลข 216 กับทางหลวงหมายเลข 2423 (ทางเข้าสนามบินอุดรธานี) โดยมีหน่วยงานราชการ ผู้มีส่วนได้เสีย เข้าร่วมการประชุมดังกล่าว โดยการประชุมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อนำเสนอสรุปผลการศึกษาของโครงการ พร้อมทั้งรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับโครงการสำหรับนำไปพิจารณาประกอบการศึกษาให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ประชุมในรูปออนไลน์ผ่านระบบ Zoom 

#สวนสุนันทา#ssru#มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

#ssru#ssruudon#udon#สวนสุนันทา#ศูนย์อุดร#สวนนันอุดร 

ติดตามข่าวสาร ???????????????? 

???? เว็บไซต์ศูนย์อุดร : https://udon.ssru.ac.th

???? เว็บไซต์มหาวิทยาลัย https://ssru.ac.th

???? Facebook : ศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

[ https://www.facebook.com/ssruudonthani]

???? Tel. 042 129 556