หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ร่วมพิธีบวงสรวงและบำเพ็ญทักษิณานุปทาน ถวายสมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์ พระบรมราชเทวี เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ
ร่วมพิธีบวงสรวงและบำเพ็ญทักษิณานุปทาน ถวายสมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์ พระบรมราชเทวี เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ

ผู้ดูแลเว็บ ศูนย์ให้การศึกษาจังหวัดอุดรธานี
2022-03-29 11:50:01

วันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ ผู้ช่วยศาสตราจารย์.ดร.ภัทรวิทย์ อยู่วัฒนะ 

รักษาการผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เข้าร่วมพิธีบวงสรวงและบำเพ็ญทักษิณานุปทาน ถวายสมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์ พระบรมราชเทวี เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ ณ ลานพระราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์ พระบรมราชเทวี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

www.ssru.ac.th

www.udon.ssru.ac.th