หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > วันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๓๐ น. - ๑๒.๐๐ น. ศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี จัดการประชุมบุคลากร ศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี ครั้งที่ ๗/๒๕๖๔ ในรูปแบบออนไลน์ผ่าน โปรแกรม Glogle Meet
วันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๓๐ น. - ๑๒.๐๐ น. ศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี จัดการประชุมบุคลากร ศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี ครั้งที่ ๗/๒๕๖๔ ในรูปแบบออนไลน์ผ่าน โปรแกรม Glogle Meet

ผู้ดูแลเว็บ ศูนย์ให้การศึกษาจังหวัดอุดรธานี
2021-08-19 15:20:07

วันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๓๐ น. - ๑๒.๐๐ น.

ศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี จัดการประชุมบุคลากร

ศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี ครั้งที่ ๗/๒๕๖๔

ในรูปแบบออนไลน์ผ่าน โปรแกรม Glogle Meet