หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > กิจกรรมสวนสุนันทาออนทัวร์ โรงเรียนโนนสะอาดชุมแสงวิทยา
กิจกรรมสวนสุนันทาออนทัวร์ โรงเรียนโนนสะอาดชุมแสงวิทยา

ผู้ดูแลเว็บ ศูนย์ให้การศึกษาจังหวัดอุดรธานี
2022-03-29 14:35:57

กิจกรรมสวนสุนันทาออนทัวร์ โรงเรียนโนนสะอาดชุมแสงวิทยา

น้องๆน่ารักมากๆเลยเด้อ

วันที่ 10 มกราคม 2564 เวลา 13.50-15.00 น. ศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จัดกิจกรรมสวนสุนันทา ออนทัวร์ ในรูปแบบ Online โดยมีนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จากโรงเรียน 

โนนสะอาดชุมเเสงวิทยาเข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 25 คน  

บรรยากาศเต็มไปด้วยความสนุกสนานและเป็นกันเอง จากคณะอาจารย์ ศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี  โดยคณะอาจารย์ได้มาให้ความรู้เกี่ยวกับ 

สาขาวิชารัฐศาสตร์ สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ สาขาการจัดการอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการ สาขาการจัดการการค้า  

คลิกลิงค์เพื่อสมัคร  

https://docs.google.com/.../14U5Mf.../edit...

 042-129556  080-0059265

#Dek65

#ราชภัฏอันดับ1

#สวนสุนันทา

#เด็กอุดร

#เด็กอีสาน

www.udon.ssru.ac.th