หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี ขอเชิญนักศึกษาชั้นปีที่ 1 รหัส 64 เข้าร่วมกิจกรรมการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2564
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี ขอเชิญนักศึกษาชั้นปีที่ 1 รหัส 64 เข้าร่วมกิจกรรมการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2564

ผู้ดูแลเว็บ ศูนย์ให้การศึกษาจังหวัดอุดรธานี
2021-08-19 14:50:30

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี

ขอเชิญนักศึกษาชั้นปีที่ 1 รหัส 64 เข้าร่วมกิจกรรมการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2564

ในวันที่เสาร์ 17 กรกฎาคม 2564 ในรูปแบบออนไลน์ผ่าน ZOOM


ทั้งนี้ นักศึกษาต้องเข้าร่วมกิจกรรมและลงทะเบียนโดยกรอกข้อมูลบน Google Form เพื่อเช็คชื่อรายชื่อ ซึ่งจะส่งให้ในตอนท้ายของกิจกรรมปฐมนิเทศค่ะ และจะให้เช็คผ่านระบบ Chat ของ ZOOM ค่ะ