หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา สาขาการจัดการอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการ และ สาขาการจัดการโลจิสติกส์ จัดกิจกรรม เปิดบ้านสวนสุนันทาอุดร จัดการเรียนการสอน ปรับพื้นฐานภาษาอังกฤษออนไลน์ ให้กับนักศึกษาใหม่
ศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา สาขาการจัดการอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการ และ สาขาการจัดการโลจิสติกส์ จัดกิจกรรม เปิดบ้านสวนสุนันทาอุดร จัดการเรียนการสอน ปรับพื้นฐานภาษาอังกฤษออนไลน์ ให้กับนักศึกษาใหม่

ผู้ดูแลเว็บ ศูนย์ให้การศึกษาจังหวัดอุดรธานี
2021-08-19 14:45:26

ศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา สาขาการจัดการอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการ และ สาขาการจัดการโลจิสติกส์ จัดกิจกรรม เปิดบ้านสวนสุนันทาอุดร จัดการเรียนการสอน ปรับพื้นฐานภาษาอังกฤษออนไลน์

ให้กับนักศึกษาใหม่