หน้าหลัก > ข่าว
ข่าว

สัมมนางาน Incredible India Tourism Meet
วันพฤหัสบดี ที่ 11 พฤษภาคม 2566 อาจารย์ ดร.วลีรัตน์ แสงไชย รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ พร้อมด้วยอาจารย ...
2023-05-15 14:12:46
ประชุมหาแนวทางการสร้างแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมอันจะนำไปสู่การบริการวิชาการเพื่อพัฒนาชุมชนบ้านหนองบุ ตำบลสามพร้าวอย่างยั่งยืน
วันพฤหัสบดี ที่ 11 พฤษภาคม 2566 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภัทรวิทย์ อยู่วัฒนะ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาจั ...
2023-05-15 14:09:49
ร่วมหารือขั้นตอนและแผนการดำเนินการการขอใช้พื้นที่ในการยกระดับศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี สู่การเป็นวิทยาเขตอุดรธานี
วันพฤหัสบดี ที่ 11 พฤษภาคม 2566 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภัทรวิทย์ อยู่วัฒนะ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาจั ...
2023-05-15 11:16:36
ประชุมคณะกรรมการวิชาการศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี ครั้งที่ 4/2566
อาจารย์ ดร.วลีรัตน์ แสงไชย รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการวิชาการศูนย์การศึก ...
2023-05-15 11:08:55
ทรงพระเจริญ วันที่ 29 เมษายน
ทรงพระเจริญวันที่ 29 เมษายนเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโ ...
2023-05-15 11:06:03
การกำกับติดตามโครงการวิถีสามธรรมเส้นทางของชุมชนจังหวัดอุดรธานีสู่การสรรสร้างเยาวชนไทย ในยุควิถีชีวิตใหม่
วันที่ 28 เมษายน 2566 อาจารย์ ดร.วลีรัตน์ แสงไชย รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ พร้อมด้วยอาจารย์ธนดล อามา ...
2023-05-15 11:03:34
ร่วมหารือขั้นตอนและแผนการดำเนินการการขอใช้พื้นที่ในการยกระดับศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี สู่การเป็นวิทยาเขตอุดรธานี
วันพฤหัสบดี ที่ 27 เมษายน 2566 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภัทรวิทย์ อยู่วัฒนะ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาจัง ...
2023-05-15 10:59:04
โครงการจัดเวทีบูรณาการแผนพัฒนาท้องถิ่นประจำปี 2566
วันพุธที่ 26 เมษายน 2566 เวลา 08.30 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภัทรวิทย์ อยู่วัฒนะ ผู้อำนวยการศูนย์การ ...
2023-05-15 10:55:39
โครงการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน สาขาผู้ปฏิบัติการคลังสินค้า ระดับ 1
วันที่ 24 เมษายน 2566 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภัทรวิทย์ อยู่วัฒนะ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธ ...
2023-04-26 09:36:32
ข่าวย้อนหลัง