หน้าหลัก > ข่าว
ข่าว

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี ร่วมพิธีวางพวงมาลา น้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี ร่วมพิธีวางพวงมาลา น้อมรำลึกเนื่องในวันคล้า ...
2022-11-21 14:17:58
ร่วมการประชุมหารือในการเปิดห้องเรียน ในโครงการคนค้นคน ร่วมกับฝ่ายบริหารเครือข่ายอุดมศึกษาบริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)
วันที่ 21 ตุลาคม 2565 เวลา 16.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภัทรวิทย์ อยู่วัฒนะ ผู้อำนวยการศูนย์การศึก ...
2022-11-21 14:12:30
ลงพื้นสำรวจเตรียมความพร้อมการดำเนินงานโครงการคัดกรองมะเร็งเต้านมโดยเครื่องเอกซเรย์เต้านมเคลื่อนที่ (Mammogram) : มูลนิธิกาญจนบารมี
ลงพื้นสำรวจเตรียมความพร้อมการดำเนินงานโครงการคัดกรองมะเร็งเต้านมโดยเครื่องเอกซเรย์เต้านมเคลื่อนที่ ( ...
2022-10-21 15:55:18
ร่วมประชุมหารือเพื่อเตรียมการดำเนินงานโครงการคัดกรองมะเร็งเต้านมโดยเครื่องเอกซเรย์เต้านมเคลื่อนที่ (Mammogram) : มูลนิธิกาญจนบารมี
วันที่ 20 ตุลาคม 2565 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภัทรวิทย์ อยู่วัฒนะ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธ ...
2022-10-21 15:52:36
ประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี ครั้งที่ 1/2565
ประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี ครั้งที่ 1/2565 วันที่ 20 ตุลาคม 2565 เวลา 0 ...
2022-10-21 15:43:12
ข่าวย้อนหลัง