หน้าหลัก > ข่าว
ข่าว

ศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานีแนะแนวทางการศึกษา
ศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานีแนะแนวทางการศึกษาวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 ศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานีม ...
2020-03-13 16:08:59
การประชุมประชาคมที่ดินแปลงพื้นที่ “ลีตาห้า”
การประชุมประชาคมที่ดินแปลงพื้นที่ “ลีตาห้า”  วันที่ 6 กรกฎาคม 2566 เวลา 10.00 น. &n ...
2023-09-01 16:26:26
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ : สิทธิมนุษยชน ความยุติธรรมทางสังคม และการปกครองโดยหลักนิติธรรม
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ : สิทธิมนุษยชน ความยุติธรรมทางสังคม และการปกครองโดยหลักนิติธรรมวันที่ 24 ม ...
2023-09-01 16:28:04
ส่งเสริมพัฒนาศักยภาพชีวิตและสงเคราะห์คนพิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2566 เวลา 09.00 น. ณ อาคารอเนกประสงค์ ศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี มหาวิทยาล ...
2023-09-01 16:29:51
Gen-Ed on Tour 2023
Gen-Ed on Tour 2023 วันที่ 19 มิถุนายน พ.ศ. 2566 เวลา 10.00 น. ศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี มหา ...
2023-09-01 16:30:00
การประชุมติดตามการปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่ศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
วันศุกร์ที่ 21 กรกฎาคม 2566 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมสามพร้าว ศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี มหาวิทยา ...
2023-09-01 16:30:09
ประชุมเพื่อพิจารณาคัดเลือกนักศึกษา เพื่อรับทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566
วันที่ 21 กรกฎาคม 2566 เวลา 15:00 น ห้องประชุมสามพร้าว ศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี มหาวิทยาลัย ...
2023-09-01 16:30:25
ทรงพระเจริญ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
ทรงพระเจริญสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวงเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระช ...
2023-09-01 16:31:00
ข่าวย้อนหลัง