หน้าหลัก > ข่าว
ข่าว

เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2565
Tcas'65 รอบ 1 (Portfolio) เริ่ม 1 ตุลาคม - 2564 - 7 มกราคม 2565มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ...
2021-11-03 09:24:05
เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2565
Tcas'65 รอบ 1 (Portfolio) เริ่ม 1 ตุลาคม - 2564 - 7 มกราคม 2565มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ...
2021-11-03 09:21:34
ประชุมหารือกำหนดแนวทางการติดตามและประเมินผล แผนพัฒนาเทศบาลเมืองหนองบัวลำภู
ประชุมหารือกำหนดแนวทางการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองหนองบัวลำภู วันที่ 2 พฤศจิกายน 25 ...
2021-11-02 17:12:13
ประชุมหารือแนวทางในการดำเนินโครงการ ยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนในเขตเทศบาลหนองบัวลําภู
ประชุมหารือแนวทางในการดำเนินโครงการ ยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนในเขตเทศบาลหนองบัวลําภู วันที ...
2021-11-02 17:15:23
ประชุมติดตามการประชาสัมพันธ์แนะแนว การรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2565
ช่วงบ่าย วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 ผศ.ดร.ภัทรวิทย์ อยู่วัฒนะ รักษาการผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาจังหวัดอุ ...
2021-11-02 10:04:07
ประชุมวิเคราะห์วิกฤติ- โอกาสมหาวิทยาลัย และแผนพลิกโฉมมหาวิทยาลัย - Reinventing University
ช่วงเช้า วันที่ 29 ตุลาคม 2564 ผศ.ดร.ภัทรวิทย์ อยู่วัฒนะ รักษาการผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดร ...
2021-11-02 09:57:29
10 เหตุผล ทำไมต้องเรียนที่ ศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
10 เหตุผล ทำไมต้องเรียนที่ ศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทามหาวิทยาลัยราชภัฏส ...
2021-10-30 19:49:13
นักศึกษาชั้นปีที่ 4 นำเสนอผลงานวิจัย
นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาการจัดการอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการ นำเสนอผลงานวิจัย"แนวทางการส่งเสร ...
2021-10-30 19:42:33
เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ สาขารัฐศาสตร์ ปีการศึกษา 2565
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานีเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ สาขารัฐศาสตร์ ปีการ ...
2021-10-30 18:59:47
เข้าเยี่ยมคารวะ นายวิเชียร ขาวขำ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี
วันที่ 26 ตุลาคม 2564 เวลา 10.00 น.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภัทรวิทย์ อยู่วัฒนะ รักษาการผู้อำนวย ...
2021-10-30 18:48:32
ข่าวย้อนหลัง