หน้าหลัก > ข่าว
ข่าว

ภาพบรรยากาศการเรียนการสอน หลักสูตรรัฐศาสตร์บัณฑิตโครงการความร่วมมือกองทัพบกรุ่น 65
ภาพบรรยากาศการเรียนการสอน หลักสูตรรัฐศาสตร์บัณฑิตโครงการความร่วมมือกองทัพบกรุ่น 65 เมื่อวันอาทิ ...
2023-09-18 09:35:17
มอบ หนังสือประกาศนียบัตรแก่นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการค่ายผู้นำเยาวชนสร้างชาติ รุ่น 13
วันที่ 6 กันยายน 2566 เวลา 10.00 น.นายสุพัฒน์  สมสุข รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารศูนย์การศึกษาจังหว ...
2023-09-06 11:39:31
ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (กบม.) ครั้งที่ ๖/๒๕๖๖
ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย  (กบม.) ครั้งที่ ๖/๒๕๖๖วันจันทร์ที่ ๑๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๖ เวล ...
2023-07-10 11:08:32
โครงการมัคคุเทศก์ทั่วไป รุ่นที่ 1 (Intensive Tour Guide Training Course
วันที่ 31 พฤษภาคม 2566 เวลา 17:30-20:30 เป็นวันที่ 4 แห่งการอบรมโครงการมัคคุเทศก์ทั่วไป รุ่นที่ 1 (I ...
2023-07-10 10:19:54
ศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ยินดีต้อนรับ นักศึกษาใหม่ สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ (ภาคพิเศษ) ปีการศึกษา 2566
 ศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทายินดีต้อนรับ นักศึกษาใหม่ สาขาวิชาการจ ...
2023-07-10 09:54:44
ศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ยินดีต้อนรับ นักศึกษาใหม่ สาขาวิชาการจัดการการค้า ปีการศึกษา 2566 ทุกคน
 ศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ยินดีต้อนรับ นักศึกษาใหม่ สาขาวิ ...
2023-07-10 09:47:26
การประชุมทบทวนและจัดทำแผนยุทธศาสตร์การสร้างเครือข่ายบริการวิชาการ เพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ ประจำปีงบประมาณ 2566 ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566-2570)
การประชุมทบทวนและจัดทำแผนยุทธศาสตร์การสร้างเครือข่ายบริการวิชาการ เพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ ประจ ...
2023-05-26 14:14:44
การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ International Conference 2023 (ICMIESS) ณ University of the Ryukyus, OKINAWA, Japan
ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี นำทีม คณะผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมการประชุม ...
2023-05-15 16:03:08
ประชุมเสนอยกร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ครั้งที่ 1/2566
วันที่ 12 พฤษภาคม 2566 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภัทรวิทย์ อยู่วัฒนะ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดร ...
2023-05-15 14:45:37
มรภ.สวนสุนันทา ศูนย์ฯอุดร จัดอบรมโครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น พัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับเศรษฐกิจฐานรากของประชาชนในพื้นที่ตำบลเขือน้ำ
มรภ.สวนสุนันทา ศูนย์ฯอุดร จัดอบรมโครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น พัฒนาคุณภาพ ...
2023-05-15 14:41:24
ข่าวย้อนหลัง