หน้าหลัก > ข่าว
ข่าว

ติดตามความก้าวหน้าการดำเนินการ “โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2565”
ติดตามความก้าวหน้าการดำเนินการ “โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2565”วันพฤหั ...
2022-07-07 10:53:57
ประชุมชี้แจงการสัมภาษณ์โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG) ระยะที่ 2 ปีงบประมาณ 2565
ประชุมชี้แจงการสัมภาษณ์โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG ...
2022-07-07 10:49:28
อบรมการใช้งานระบบฐานข้อมูลเพื่อการประกันคุณภาพการศึกษา CHE QA Online for 3 Degrees Level : CHE 3D ระดับหลักสูตร
อบรมการใช้งานระบบฐานข้อมูลเพื่อการประกันคุณภาพการศึกษา CHE QA Online for 3 Degrees Level : CHE 3D ระ ...
2022-07-07 10:46:05
ร่วมการประชุมประชาพิจารณ์ ร่างประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษาที่เกี่ยวข้องกับมาตรฐานการอุดมศึกษ
วันพฤหัสบดี ที่ 30 มิถุนายน 2565 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภัทรวิทย์ อยู่วัฒนะ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาจ ...
2022-07-07 10:43:27
ศูนย์อุดร ร่วมกับ สำนักศิลปะฯ ประชุมเตรียมความพร้อมพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทานประจำปี 2565 ณ วัดมัชฌิมาวาส จังหวัดอุดรธานี
ศูนย์อุดร ร่วมกับ สำนักศิลปะฯ ประชุมเตรียมความพร้อมพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทานประจำปี 2565 ณ วัดมัชฌ ...
2022-07-07 10:40:23
หารือแนวทางการดำเนินงานโครงการวิจัยและพัฒนากัญชา กัญชง สมุนไพรเพื่อประโยชน์ทางการแพทย์
วันพุธ ที่ 29 มิถุนายน 2565 ผศ.ดร.ภัทรวิทย์ อยู่วัฒนะ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี, อาจาร ...
2022-07-07 10:36:08
อบรมหลักสูตร "การจัดการโลจิสติกส์ ในภาคบริการ"
วันที่ 27-28 มิถุนายน 2565 นายศรายุทธ ขวัญเมือง รองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการพิเศษ ร่วมกับ สำนักงานพัฒนาฝ ...
2022-06-28 16:46:30
ประชุมพิจารณาระบบการจัดการข้อร้องเรียน
วันอังคาร ที่ 28 มิถุนายน 2565 นางสาวกานดา สารพล รักษาหัวหน้าสำนักงานศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี พร ...
2022-06-28 16:41:41
ข่าวย้อนหลัง