หน้าหลัก > ข่าว
ข่าว

ประชุมหารือรายละเอียดข้อตกลงและแนวทางการในดำเนินการจัดทำบันทึกความเข้าใจ (MOU) ร่วมกับ วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี
วันที่ 14 มิถุนายน 2565 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภัทรวิทย์ อยู่วัฒนะ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาจังหวัดอุด ...
2022-06-15 13:33:39
ประชุมหารือรายละเอียดข้อตกลงและแนวทางการในดำเนินการจัดทำบันทึกความเข้าใจ (MOU) ร่วมกับ วิทยาลัยการอาชีพหนองคาย
วันที่ 13 มิถุนายน 2565 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภัทรวิทย์ อยู่วัฒนะ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาจังหวัดอุด ...
2022-06-15 13:26:20
ประชุมหารือรายละเอียดข้อตกลงและแนวทางการดำเนินการจัดทำบันทึกความเข้าใจ (MOU) ร่วมกับ วิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองคาย จังหวัดหนองคาย
วันที่ 13 มิถุนายน 2565 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภัทรวิทย์ อยู่วัฒนะ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาจังหวัดอุด ...
2022-06-15 12:05:26
ประชุมหารือรายละเอียดข้อตกลงและแนวทางการในดำเนินการจัดทำบันทึกความเข้าใจ (MOU) ร่วมกับ วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย
วันที่ 13 มิถุนายน 2565 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภัทรวิทย์ อยู่วัฒนะ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาจังหวัดอุด ...
2022-06-15 11:58:40
ร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ครั้งที่ 6/2565
วันจันทร์ ที่ 13 มิถุนายน 2565 เวลา 09.30 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภัทรวิทย์ อยู่วัฒนะ ผู้อำนวยการศู ...
2022-06-15 11:54:10
ปรึกษาแนวทางการวิจัยและบริการวิชาการในประเด็นการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก การสร้างนวัตกรรมสินค้า และแนวทางเขตพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง (SEDZ) ด้วยโมเดลเศรษฐกิจใหม่
วันที่ 10 มิถุนายน 2565 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภัทรวิทย์ อยู่วัฒนะ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาจังหวัดอุด ...
2022-06-15 11:49:37
สวนสุนันทา ศูนย์ฯอุดร ร่วมประชุมหารือรายละเอียดข้อตกลงและแนวทางการในดำเนินการจัดทำบันทึกความเข้าใจ (MOU) ร่วมกับวิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม
สวนสุนันทา ศูนย์ฯอุดร ร่วมประชุมหารือรายละเอียดข้อตกลงและแนวทางการในดำเนินการจัดทำบันทึกความเข้าใจ ( ...
2022-06-15 11:45:42
ประชุมหารือรายละเอียดข้อตกลงและแนวทางการในดำเนินการจัดทำบันทึกความเข้าใจ (MOU)
วันที่ 10 มิถุนายน 2565 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี นำโดยอาจารย์สุรพงศ์ ...
2022-06-15 11:40:33
การประชุมเสวนา "ความอยู่รอดของมหาวิทยาลัยในยุคดิจิทัล"
วันที่ 9 มิถุนายน 2565 เวลา 13.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภัทรวิทย์ อยู่วัฒนะ ผู้อำนวยการศูนย์การศึ ...
2022-06-15 11:35:51
ข่าวย้อนหลัง