หน้าหลัก > ข่าว
ข่าว

โครงการศักยภาพ​สู่ความสำเร็จ ATP เพื่อฝึกงานในประเทศญี่ปุ่น
ช่วงบ่าย วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 13.30 น.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภัทรวิทย์  อยู่วัฒนะ ผู้อ ...
2024-02-15 11:43:14
เข้าหารือ เรื่อง การเปิดห้องเรียนร่วมกันระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ​และ วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีมุกดาหาร
เมื่อวันที่12 กุมภาพันธ์ 2567  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภัทรวิทย์ อยู่วัฒนะ ผู้อำนวยการศูนย์ก ...
2024-02-15 11:40:38
ร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย​ราชภัฏสวนสุนันทา​ (ก.บ.ม.)​ ครั้งที่​ ๒/๒๕๖๗ (ผ่านระบบออนไลน์)
วันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๗ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภัทรวิทย์ อยู่วัฒนะ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาจังห ...
2024-02-15 11:38:06
พิธีเปิดพิพิธภัณฑ์บ้านเชียง นิทรรศการ เนื่องในโอกาส งานมรดกโลกบ้านเชียง 2567 ซึ่งจัดขึ้นในวันที่ 9-11 กุมภาพันธ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภัทรวิทย์ อยู่วัฒนะ มอบหมายให้ อาจารย์ ดร.วลีรัตน์ แสงไชย รองผู้อำนวยการฝ่ายวิ ...
2024-03-26 15:49:09
โครงการทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษา และการให้ความช่วยเหลือนักเรียน (การแนะแนวทุนการศึกษาเชิงรุกโรงเรียนในจังหวัดอุดรธานี) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
วันนี้ช่วงเช้า ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ภัทรวิทย์ อยู่วัฒนะ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี มหาว ...
2024-02-15 11:29:15
ร่วมงานแถลงข่าวการจัดงานเฉลิมฉลองมรดกโลกบ้านเชียง ภายใต้โครงการพัฒนาและยกระดับ อุตสาหกรรมไมข์และการท่องเที่ยว
วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2567 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร. ภัทรวิทย์  อยู่วัฒนะ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาจัง ...
2024-03-26 15:44:26
การบริหารงานท้องถิ่นตามแนวทางรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560
วันศุกร์ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 13.00 - 15.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภัทรวิทย์ อยู่วัฒนะ ผ ...
2024-02-15 11:22:53
ข่าวย้อนหลัง