หน้าหลัก > ข่าว
ข่าว

สวนสุนันทา ต้อนรับบุคลากรบรรจุใหม่ “อธิการบดี” ย้ำทุกคนล้วนสำคัญ รวมพลังฝ่าฟันสู่เป้าหมาย
สวนสุนันทา ต้อนรับบุคลากรบรรจุใหม่ “อธิการบดี” ย้ำทุกคนล้วนสำคัญ รวมพลังฝ่าฟันสู่เป ...
2022-06-26 23:16:50
มาตรการความปลอดภัยเปิดภาคเรียน On site
มาตรการความปลอดภัยเปิดภาคเรียน On siteมหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา ...
2022-06-26 23:09:45
บรรจุครูผู้ช่วย ในปี 2565 คนที่ 2 ของสาขาการจัดการโลจิสติกส์ ศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี
บรรจุครูผู้ช่วย ในปี 2565 คนที่ 2 ของสาขาการจัดการโลจิสติกส์ ศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี ขอแส ...
2022-06-26 23:05:31
คณาจารย์ สวนสุนันทา ศูนย์ฯอุดร ร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาผลงานและเพิ่มตำแหน่งทางวิชาการ (Fast Track) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
คณาจารย์ สวนสุนันทา ศูนย์ฯอุดร ร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาผลงานและเพิ่มตำแหน่งทางวิชาการ (Fast Tr ...
2022-06-18 14:58:38
วิทยากรบรรยายในโครงการฝึกอบรมหลักสูตรยกระดับฝีมือแรงงาน สาขาการใช้สมาร์ทโฟน เพื่อธุรกิจออนไลน์
วันที่ 17 มิถุนายน 2565 อาจารย์นภัสวรรณ คุ้มครอง อาจารย์ประจำสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ ได้รับเชิญจ ...
2022-06-18 14:55:12
วิทยากรบรรยายในโครงการฝึกอบรมหลักสูตรยกระดับฝีมือแรงงาน สาขาการใช้สมาร์ทโฟน เพื่อธุรกิจออนไลน์ ในหัวข้อเรื่อง "การตั้งค่าและการช้งาน LINE@ ในเชิงธุรกิจ"
วันที่ 16 มิถุนายน 2565 อาจารย์นภัสวรรณ คุ้มครอง อาจารย์ประจำสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ ได้รับเชิญจ ...
2022-06-17 10:32:34
สวนสุนันทา ศูนย์ฯอุดร ร่วมประชุมหารือรายละเอียดข้อตกลงและแนวทางการในดำเนินการจัดทำบันทึกความเข้าใจ (MOU) ร่วมกับ วิทยาลัยเทคนิคบึงกาฬ
สวนสุนันทา ศูนย์ฯอุดร ร่วมประชุมหารือรายละเอียดข้อตกลงและแนวทางการในดำเนินการจัดทำบันทึกความเข้าใจ ( ...
2022-06-15 15:48:05
ข่าวย้อนหลัง