หน้าหลัก > ข่าว
ข่าว

การพูดในที่สาธารณะในหัวข้อ "นักปกครองที่ดีในความคิดของฉัน"
การพูดในที่สาธารณะในหัวข้อ "นักปกครองที่ดีในความคิดของฉัน" โดยนักศึกษาสาขาวิชารัฐศาสตร์ มห ...
2024-03-18 11:28:40
คณะกรรมการฝ่ายกิจการนักศึกษา ศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี ได้จัดประชุมคณะกรรมการฝ่ายกิจการนักศึกษา ศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี
วันที่ 13 มีนาคม 2567 คณะกรรมการฝ่ายกิจการนักศึกษา ศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี ได้จัดประชุมคณะกรรมก ...
2024-03-13 15:20:27
ชุมชนยลวิถีบ้านโนนกอก ตำบลหนองนาคำ อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี
เมื่อวันเสาร์ที่ 9 มีนาคม 2567 ณ  ลานวัฒนธรรม ชุมชนยลวิถีบ้านโนนกอก ตำบลหนองนาคำ อำเภอเมือง จัง ...
2024-03-11 10:28:45
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี จึงขอแสดงความชื่นชม
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี จึงขอแสดงความชื่นชมต่อ1. ส.อ. (หญิง) ถิรพร ...
2024-03-04 15:20:00
พิธีถวายราชสักการะแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศ มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ “พระบิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทย”
พิธีถวายราชสักการะแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศ มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันมาตร ...
2024-03-04 10:19:04
เข้าร่วม กิจกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภัทรวิทย์ อยู่วัฒนะ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี มหาวิทยาลัยราชภัฏส ...
2024-02-15 12:07:48
ประธานในการประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี โดยมีคณะผู้บริหาร
ประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี วันที่ 14  กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 14.30 น ...
2024-02-15 12:02:13
ประชุมคณะกรรมการฝ่ายกิจการนักศึกษา ศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2567 คณะกรรมการฝ่ายกิจการนักศึกษา ศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี ได้จัดประชุมคณะก ...
2024-02-15 11:54:25
เข้าร่วมการประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่​ 2/2567 ผ่านระบบออนไลน์
????วันที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 เวลา 09.00 น.????ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภัทรวิทย์  อยู่วัฒนะ ...
2024-02-15 11:51:54
ข่าวย้อนหลัง