หน้าหลัก > ข่าว
ข่าว

ร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
วันที่ 11 กันยายน 2566 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภัทรวิทย์  อยู่วัฒนะ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาจังหว ...
2023-09-12 09:47:18
✨เปิดรับสมัครนักศึกษาระดับ ป.ตรี หลักสูตร 2 ปีครึ่ง ( 7 เทอม) สนใจรีบสมัครเลย✨
เปิดรับสมัครนักศึกษาระดับ ป.ตรี หลักสูตร 2 ปีครึ่ง ( 7 เทอม) สนใจรีบสมัครเลย-----------------มหาวิทย ...
2023-09-07 10:27:17
ประชุมคณะกรรมการวิชาการศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี ครั้งที่ 8/2566
ประชุมคณะกรรมการวิชาการศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี ครั้งที่ 8/2566         ...
2023-09-07 10:20:25
ประชุมติดตามงานแผนด้านการประชาสัมพันธ์ สาขาการจัดการค้า
วันพุธที่ ๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖ เวลา ๑๔.๐๐-๑๕.๐๐ น. ณ ห้องประชุมสามพร้าวนายสุพัฒน์ สมสุข รองผู้อำ ...
2023-09-07 10:15:17
การประชุมหารือแนวทางการดำเนินงาน ของนักศึกษา รหัส ๖๖ ห้องเรียนนอกที่ตั้ง
การประชุมหารือแนวทางการดำเนินงานของนักศึกษา รหัส ๖๖ ห้องเรียนนอกที่ตั้งโดยเป็นการประชุมผ่านระบบออนไล ...
2023-09-07 10:07:32
มอบ หนังสือประกาศนียบัตรแก่นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการค่ายผู้นำเยาวชนสร้างชาติ รุ่น 13
วันที่ 6 กันยายน 2566 เวลา 10.00 น.นายสุพัฒน์  สมสุข รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารศูนย์การศึกษาจังหว ...
2023-09-06 11:39:31
ประชุมติดตามและวางแผนการดำเนินงานของฝ่ายบุคคล
วันที่ 4 กันยายน 2566 เวลา 13.30 น. ศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  & ...
2023-09-04 16:05:18
ฮักโฮม ฮักแพง แบ่งปัน สานสัมพันธ์ลูกพระนาง ศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี
    วันที่ 26 สิงหาคม 2566 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภัทรวิทย์  อยู่วัฒนะ ผู้อำนวยการศูนย ...
2023-09-01 15:00:29
SRU SMART IDOL 2023
วันที่ 26 สิงหาคม 2566 ณ อาคารอเนกประสงค์ ศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาผู ...
2023-09-01 14:54:59
SSRU SMART IDOL 2023???????? ????รางวัลการแต่งกายยอดเยี่ยม
SSRU SMART IDOL 2023????????????รางวัลการแต่งกายยอดเยี่ยม ได้แก่สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมท่องเที่ย ...
2023-09-01 14:52:43
ข่าวย้อนหลัง