หน้าหลัก > ข่าว
ข่าว

เข้าแนะแนวให้ความรู้แนวทางการศึกษาต่อในหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการ
วันที่ 19 มกราคม 2565 สาขาวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ศูนย์การศึกษ ...
2022-03-29 15:22:01
ร่วมประชุมการติดตามการดำเนินงานโครงการบริการวิชาการ เพื่อการจัดทำโครงการยกระดับรายได้ชุมชน ในเขตเทศบาลเมืองหนองบัวลำภู
วันที่ 18 มกราคม 2565 ผศ.ดร.ภัทรวิทย์ อยู่วัฒนะ รักษาการผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี มอบห ...
2022-01-19 09:58:18
คณะกรรมการตรวจประเมินสถานศึกษา
วันที่ 17 มกราคม 2565 ผศ.ดร.ภัทรวิทย์ อยู่วัฒนะ มอบหมายให้ นายสุพัฒน์ สมสุข ให้การต้อนรับคณะกรรมการต ...
2022-01-17 14:34:25
ร่วมประชุมหารือ เพื่อกำหนดแนวทางส่งเสริมผลิตภัณฑ์สินค้าในจังหวัดอุดรธานี
สวนสุนันทา ศูนย์ฯอุดรธานี ร่วมกับ บริษัทประชารัฐ รักสามัคคีอุดรธานี (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด ร่วมป ...
2022-03-29 15:07:28
ศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จัดหนักจัดเต็ม มอบทุนการศึกษาตลอดหลักสูตร สูงสุดถึง 65,000 บาท
มันต๊าชมาก #DEK65ศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จัดหนักจัดเต็ม มอบทุนการศึ ...
2022-01-13 15:42:01
ประชุมสาขาวิชารัฐศาสตร์และสาขาวิชาการจัดการการค้า
ประชุมสาขาวิชารัฐศาสตร์และสาขาวิชาการจัดการการค้าวันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๕ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภัทรวิท ...
2022-03-29 15:04:35
สำรวจพื้นที่ เพื่อการจัดทำโครงการยกระดับรายได้ชุมชน ในเขตเทศบาลเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู
สำรวจพื้นที่ เพื่อการจัดทำโครงการยกระดับรายได้ชุมชน ในเขตเทศบาลเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภูวั ...
2022-03-29 15:01:11
มอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่ผู้ทรงคุณวุฒิและหัวหน้าส่วนราชการในจังหวัดหนองบัวลำภู
วันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๕ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภัทรวิทย์  อยู่วัฒนะ รักษาการผู้อำนวยการศูนย์การศึก ...
2022-03-29 14:57:41
สวนสุนันทา เปิดรับสมัครนักศึกษา รอบที่ 2 โควตา ประจำปีการศึกษา 2565
สวนสุนันทา เปิดรับสมัครนักศึกษา รอบที่ 2 โควตา ประจำปีการศึกษา 2565 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เปิด ...
2022-01-13 14:50:15
ประชุมสาขาวิชการจัดการโลจิสติกส์ เพื่อติดตามความก้าวหน้าการดำเนินการรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2565
ประชุม สาขาวิชการจัดการโลจิสติกส์ เพื่อติดตามความก้าวหน้าการดำเนินการรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการ ...
2022-03-29 14:53:54
ข่าวย้อนหลัง