หน้าหลัก > ข่าว
ข่าว

ประชุมวางแผน และติดตามการดำเนินงานประชาสัมพันธ์
ประชุมวางแผน และติดตามการดำเนินงานประชาสัมพันธ์วันที่ 24 พฤศจิกายน 2565 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภัทรวิ ...
2022-11-25 15:56:25
ประชุมและรับฟังการบรรยายทางวิทยาการสายงานสัสดีและสร้างเครือข่ายเผยแพร่ความรู้ ประจำปีงบประมาณ 2566
ประชุมและรับฟังการบรรยายทางวิทยาการสายงานสัสดีและสร้างเครือข่ายเผยแพร่ความรู้ ประจำปีงบประมาณ 2566 ว ...
2022-11-25 15:49:06
อบรมในโครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัยรุ่นกลาง ประจำปีงบประมาณ 2566 เพื่ออมรมพัฒนาศักยภาพนักวิจัยต้นแบบรุ่นกลาง
คณาจารย์สาขาการจัดการการค้า เข้าร่วมอบรมในโครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัยรุ่นกลาง ประจำปีงบประมาณ 2566 เ ...
2022-11-25 15:41:10
รวจประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติราชการของเทศบาลในการขอกำหนดประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ ประจำปีงบประมาณ 2565
วันที่ 23 พฤศจิกายน 2565 อาจารย์ ดร. วลีรัตน์ แสงไชย รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนส ...
2022-11-25 15:29:30
ตรวจประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติราชการของเทศบาลในการขอกำหนดประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ ประจำปีงบประมาณ 2565
วันที่ 22 พฤศจิกายน 2565 อาจารย์ ดร. วลีรัตน์ แสงไชย รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนส ...
2022-11-25 15:21:40
ร่วมหารือแนวทางการพัฒนาและยกระดับศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานีสู่วิทยาเขตอุดรธานี
วันที่ 17 พฤศจิกายน 2565 รองศาสตราจารย์ ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันท ...
2022-11-25 14:42:33
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ภาคปกติ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ภาคปกติ ระด ...
2022-11-25 09:40:40
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ (ภาคพิเศษ) ประจำปีการศึกษา 2566
อยู่ที่ไหนก็เรียนได้ เพราะความรู้ไม่จำกัดระยะทางมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ศูนย์การศึกษาจังหวั ...
2022-11-24 16:02:24
ข่าวย้อนหลัง