หน้าหลัก > ข่าว
ข่าว

ประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมการตรวจประกันคุณภาพระดับหลักสูตร หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร์ ผ่านระบบออนไลน์ (Google Meet)
วันที่ 28 มกราคม 2565 เวลา 09.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภัทรวิทย์ อยู่วัฒนะ รักษาการผู้อำนวยการศูน ...
2022-02-02 14:20:20
กิจกรรมสวนสุนันทาออนทัวร์
วันที่ 26 มกราคม 2565 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี จัดกิจกรรมสวนสุนันทาอ ...
2022-02-02 13:29:27
ประชุมคณะกรรมการบริหารการวิจัยและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ครั้งที่ 1/2565
25 มกราคม 2565 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภัทรวิทย์  อยู่วัฒนะ  รักษาการผู้อำนวยการศูนย์การศึกษ ...
2022-02-02 14:16:55
แนะแนวให้ความรู้แนวทางการศึกษาต่อ ระดับปริญญาตรี ของทั้ง 4 สาขาวิชา
วันที่ 25 มกราคม 2565 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ศูนย์การศึกษจังหวัดอุดรธานี จัดกิจกรรมสวนสุนันทาออ ...
2022-02-02 13:21:38
ข่าวย้อนหลัง