หน้าหลัก > ข่าว
ข่าว

ลงพื้นสำรวจเตรียมความพร้อมการดำเนินงานโครงการคัดกรองมะเร็งเต้านมโดยเครื่องเอกซเรย์เต้านมเคลื่อนที่ (Mammogram) : มูลนิธิกาญจนบารมี
ลงพื้นสำรวจเตรียมความพร้อมการดำเนินงานโครงการคัดกรองมะเร็งเต้านมโดยเครื่องเอกซเรย์เต้านมเคลื่อนที่ ( ...
2022-10-21 15:55:18
ร่วมประชุมหารือเพื่อเตรียมการดำเนินงานโครงการคัดกรองมะเร็งเต้านมโดยเครื่องเอกซเรย์เต้านมเคลื่อนที่ (Mammogram) : มูลนิธิกาญจนบารมี
วันที่ 20 ตุลาคม 2565 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภัทรวิทย์ อยู่วัฒนะ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธ ...
2022-10-21 15:52:36
ประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี ครั้งที่ 1/2565
ประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี ครั้งที่ 1/2565 วันที่ 20 ตุลาคม 2565 เวลา 0 ...
2022-10-21 15:43:12
ร่วมหารือแนวทางการพัฒนาและยกระดับศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานีสู่วิทยาเขตอุดรธานี
วันที่ 19 ตุลาคม 2565 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภัทรวิทย์ อยู่วัฒนะ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธ ...
2022-10-21 15:26:14
ร่วมประชุมคณะกรรมการอำนวยการศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี ครั้งที่ 4/2565
วันที่ 18 ตุลาคม 2565 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภัทรวิทย์ อยู่วัฒนะ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธ ...
2022-10-21 15:22:11
✨“สวนสุนันทา” ได้คะแนน ✨"ระดับดีมาก"✨จากการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปี พ.ศ.2564 ✨
✨“สวนสุนันทา” ได้คะแนน ✨"ระดับดีมาก"✨จากการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจ ...
2022-10-21 15:10:26
"สาขาวิชาการจัดการการค้า สวนสุนันทา ศูนย์ฯอุดร" สอบสัมภาษณ์ รอบรับตรง ประจำปีการศึกษา 2566
"สาขาวิชาการจัดการการค้า สวนสุนันทา ศูนย์ฯอุดร" สอบสัมภาษณ์ รอบรับตรง ประจำปีการศึกษา 2566 ...
2022-10-21 14:57:54
ข่าวย้อนหลัง