หน้าหลัก > ข่าว
ข่าว

สวนสุนันทา ศูนย์ฯอุดร ลงนามบันทึกความเข้าใจ (MOU) ร่วมกับ วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี
สวนสุนันทา ศูนย์ฯอุดร ลงนามบันทึกความเข้าใจ (MOU) ร่วมกับ วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานีผู้ช่วยศาสตราจาร ...
2022-12-26 10:12:34
ประชุมเพื่อร่วมมือในการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบลสามพร้าว
วันที่ 15 พฤศจิกายน 2565 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภัทรวิทย์ อยู่วัฒนะ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาจังหวัดอุ ...
2022-12-26 10:08:31
ทรงพระเจริญ
ทรงพระเจริญ ...
2022-12-26 10:05:21
ประชุมคณะกรรมการบริหาร ศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี ครั้งที่ 3/2565
วันพฤหัสบดีที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2565 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภัทรวิทย์ อยู่วัฒนะ ผู้อำนวยการศูนย์การศึก ...
2022-12-26 10:02:25
ประชุมงานฝ่ายวิชาการศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี
วันที่ 14 ธันวาคม 2565 อาจารย์ ดร.วลีรัตน์ แสงไชย รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ เป็นประธานการประชุมงานฝ่ ...
2022-12-14 23:08:36
ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (กบม.) ครั้งที่ 12/2565
ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (กบม.) ครั้งที่ 12/2565วันอังคาร ที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2565 ผู้ช่วยศ ...
2022-12-14 22:22:27
สวนสุนันทา ศูนย์ฯอุดร จัดกิจกรรมเลือกตั้งองค์การนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565
สวนสุนันทา ศูนย์ฯอุดร จัดกิจกรรมเลือกตั้งองค์การนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565สวนสุนันทา ศูนย์ฯอุดร น ...
2022-12-14 22:19:28
สวนสุนันทา ศูนย์อุดรฯ ร่วมกิจกรรมกิจกรรมรวมพลังไทยต้านโกง เนื่องในวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย)
สวนสุนันทา ศูนย์อุดรฯ ร่วมกิจกรรมกิจกรรมรวมพลังไทยต้านโกง เนื่องในวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไท ...
2022-12-14 22:15:19
ทรงพระเจริญ
ทรงพระเจริญ 7 ธันวาคม วันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวด ...
2022-12-07 10:13:51
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี ขอแสดงความยินดีกับ ร้อยโท เสริมศักดิ์ ปันจันทึก
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี ขอแสดงความยินดีกับ ร้อยโท เสริมศักดิ์ ...
2022-12-06 16:03:10
ข่าวย้อนหลัง