หน้าหลัก > ข่าว
ข่าว

ประชุมพิจารณาการจัดสรรเงินโครงการบริการวิชาการ
วันที่ 6 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.30 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภัทรวิทย์ อยู่วัฒนะ ผู้อำนวยการศูนย์การศึก ...
2022-05-13 14:24:16
ประชุมเตรียมความพร้อมในการจัดการเรียนการสอนในโครงการการเรียนรู้ตลอดชีวิตในระบบเทียบโอนความรู้และประสบการณ์ (ธนาคารหน่วยกิต : Credit Bank)
วันที่ 5 พฤษภาคม 2565 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภัทรวิทย์ อยู่วัฒนะ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธ ...
2022-05-13 14:24:07
ประชุมเตรียมการจัดสมัชชาคุณธรรมและตลาดนัดคุณธรรมจังหวัดอุดรธานี
วันที่ 3 พฤษภาคม 2565 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภัทรวิทย์ อยู่วัฒนะ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธ ...
2022-05-13 14:20:39
โครงการสร้างสื่อโฆษณาสำหรับตลาดออนไลน์ให้กับนักศึกษา เพื่อพัฒนาทักษะและส่งเสริมความรู้ในการสร้างสื่อโฆษณาสำหรับตลาดออนไลน์
วันที่ 3 พฤษภาคม 2565 สาขาวิชาการจัดการการค้า มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธา ...
2022-05-13 14:42:59
โครงการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาของโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี ประจำปีงบประมาณ 2565
วันที่ 2 พฤษภาคม 2565 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภัทรวิทย์ อยู่วัฒนะ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธ ...
2022-05-13 14:14:51
กิจกรรมการแข่งขัน SSRU UDON E-Sport Tournament 2022 ครั้งที่ 1 "รอบชิงชนะเลิศ"
วันที่ 1 พฤษภาคม 2565 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี ได้จัดกิจกรรมการแข่งข ...
2022-05-13 14:13:20
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการผู้ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาผู้ปฏิบัติการคลังสินค้า ระดับ 1
วันที่ 1 พฤษภาคม 2565 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภัทรวิทย์ อยู่วัฒนะ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธ ...
2022-05-03 20:46:02
ฉีดพ่นหมอกควัน กำจัดยุงลายป้องกันโรคไข้เลือดออก
วันที่ 30 เมษายน 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลสามพร้าว ได้ให้ความอนุเคราะห์ดำเนินการฉีดพ่นหมอกควัน กำจั ...
2022-05-03 20:44:30
โครงการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน สาขาผู้ควบคุมสินค้าคงคลัง ระดับ 1
วันที่ 30 เมษายน 2565 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภัทรวิทย์ อยู่วัฒนะ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธ ...
2022-05-03 20:43:03
การแข่งขันกีฬา SSRU UDON E-Sport Tournament 2022 ครั้งที่ 1 "รอบชิงชนะเลิศ"
 การแข่งขันกีฬา  SSRU UDON E-Sport Tournament 2022 ครั้งที่ 1"รอบชิงชนะเลิศ"ในวั ...
2022-05-01 20:47:45
ข่าวย้อนหลัง