หน้าหลัก > ข่าว
ข่าว

เเนวทางในการพัฒนาโครงการส่งนักศึกษาไปยังประเทศญี่ปุ่น
วันที่ 19 ตุลาคม 2566 เวลา 14.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ภัทรวิทย์ อยู่วัฒนะ ผู้อำนวยการศูนย์ ...
2023-10-30 14:07:00
ประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี ครั้งที่ 7/2566
  ประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี ครั้งที่ ๖/๒๕๖๖วันที่ ๑๙ตุลาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐ ...
2023-10-19 13:22:17
ประชุมชี้แจงโครงการบริการวิชาการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
เวลา 13.00-14.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภัทรวิทย์ อยู่วัฒนะ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธาน ...
2023-10-12 15:29:22
ประชุมคณะกรรมการวิชาการศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี ครั้งที่ 9/2566
ประชุมคณะกรรมการวิชาการศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี ครั้งที่ 9/2566         ...
2023-10-11 15:56:38
ร่วมประชุม คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย​ราชภัฏสวนสุนันทา​ (ก.บ.ม.)​ ครั้งที่​ ๑๐/๒๕๖๖
ช่วงเช้า วันที่ ๙ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภัทรวิทย์ อยู่วัฒนะ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษา ...
2023-10-09 10:53:23
ต้อนรับสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
วันที่ 6 ตุลาคม 2566 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภัทรวิทย์ อยู่วัฒนะ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธา ...
2023-10-06 14:03:32
ประชุมผ่านระบบออนไลน์เพื่อหารือแนวทางการพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอน
วันที่ 3 ตุลาคม 2566 เวลา 10.00 น.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ภัทรวิทย์ อยู่วัฒนะ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษ ...
2023-10-03 11:52:38
ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุน เพื่อพัฒนาศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี ครั้งที่ 1/2566 ✨
ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุน เพื่อพัฒนาศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี ครั้งที่ 1/2566 วันที่ 18 กันยาย ...
2023-09-19 13:36:21
ภาพบรรยากาศการเรียนการสอน หลักสูตรรัฐศาสตร์บัณฑิตโครงการความร่วมมือกองทัพบกรุ่น 65
ภาพบรรยากาศการเรียนการสอน หลักสูตรรัฐศาสตร์บัณฑิตโครงการความร่วมมือกองทัพบกรุ่น 65 เมื่อวันอาทิ ...
2023-09-18 09:35:17
ตลาดเกษตรปลอดภัย ประชารัฐร่วมใจ พัฒนาอาหารปลอดภัย สร้างรายได้ให้ชุมชน จังหวัดอุดรธานี
ขอเชิญทุกท่านร่วมช้อป ซื้อสินค้าผลผลิตจากโครงการยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนในจังหวัดอุดรธานี ภายใต้โคร ...
2023-09-12 16:59:29
ข่าวย้อนหลัง