หน้าหลัก > ข่าว
ข่าว

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี ขอเชิญนักศึกษาชั้นปีที่ 1 รหัส 64 เข้าร่วมกิจกรรมการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2564
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานีขอเชิญนักศึกษาชั้นปีที่ 1 รหัส 64 เข้าร่วมกิ ...
2021-08-19 14:50:30
สำหรับน้องๆที่ พลาดจากการสมัครสอบเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2564
สำหรับน้องๆที่ พลาดจากการสมัครสอบเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ปร ...
2021-08-19 14:34:51
สำหรับน้องๆที่ พลาดจากการสมัครสอบเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2564
สำหรับน้องๆที่ พลาดจากการสมัครสอบเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ปร ...
2021-08-19 14:31:22
อยู่ดีมีแฮงร่วมแรงร่วมใจ
โครงการ "อยู่ดีมีแฮง ร่วมแรง ร่วมใจ"วันที่ 19 มิถุนายน 2564 เวลา 13.00 น. - 16.00 น. ผ.ศ.ด ...
2021-08-19 14:27:39
ต้อนรับนักศึกษาใหม่ สาขาการจัดการโลจิสติกส์ ภาคพิเศษ เรียนวันอาทิตย์วันเดียว จบภายใน 2 ปี ครึ่ง ตอบโจทย์วัยทำงาน
ต้อนรับนักศึกษาใหม่ สาขาการจัดการโลจิสติกส์ ภาคพิเศษ เรียนวันอาทิตย์วันเดียว จบภายใน 2 ปี ครึ่ง ตอบโ ...
2021-07-19 13:54:12
วันที่ ๑๙-๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ น. - ๑๖.๐๐ น. ณ ห้องประชุมช่อทองกวาว
วันที่ ๑๙-๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ น. - ๑๖.๐๐ น. ณ ห้องประชุมช่อทองกวาวศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธาน ...
2021-07-19 13:50:28
เตรียมตัวให้พร้อม แล้วพบกัน 1-10 มิ.ย. นี้
เตรียมตัวให้พร้อม แล้วพบกัน 1-10 มิ.ย. นี้มาละจ้า!!!❤️รอบที่ 4 รับตรงอิสระ เริ่ม 1-10 มิถุนายน 2564ส ...
2021-07-19 13:26:39
ข่าวย้อนหลัง