หน้าหลัก > ข่าว
ข่าว

วันจักรี ตรงกับวันที่ 6 เมษายนของทุกปี วันจักรี (Chakri Memorial Day)
วันจักรี ตรงกับวันที่ 6 เมษายนของทุกปีวันจักรี (Chakri Memorial Day) คือ วันที่ระลึกถึงมหาจักรีบรมรา ...
2024-05-15 14:02:51
“สืบสานวัฒนธรรมไทย ร่วมใจอนุรักษ์ ประเพณี 2567”
“สืบสานวัฒนธรรมไทย ร่วมใจอนุรักษ์ ประเพณี  2567” วันที่ 3  เมษายน 2567 เวลา 13 ...
2024-04-04 14:39:03
ประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี
ประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี วันที่ 3  เมษายน 2567 เวลา 09.30 น. ณ ห ...
2024-04-04 14:34:25
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการคุณธรรมจริยธรรมสำหรับนักรัฐศาสตร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภัทรวิทย์ อยู่วัฒนะ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี มอบหมายให้ นายสุพั ...
2024-04-04 14:28:28
เปิดโครงการ จิตอาสา ช่วยเหลือและพัฒนา ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดอุดรธานี หน่วยบริการหนองหาน ณ บ้านหนองเม็ก ตำบลหนองเม็ก อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภัทรวิทย์ อยู่วัฒนะ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี มอบหมายให้ อาจารย์ ...
2024-04-04 14:13:57
กิจกรรมพัฒนานักศึกษา โครงการศึกษาดูงานต่างประเทศ รัฐปีนัง ประเทศมาเลเซีย สาขาวิชาการจัดการค้า มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
กิจกรรมพัฒนานักศึกษา โครงการศึกษาดูงานต่างประเทศ รัฐปีนัง ประเทศมาเลเซีย สาขาวิชาการจัดการค้า มหาวิท ...
2024-04-04 14:08:12
การเตรียมความพร้อมด้านการนำเสนอบทความงานวิจัยของนักศึกษาศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
การเตรียมความพร้อมด้านการนำเสนอบทความงานวิจัยของนักศึกษาศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี มหาวิทยาลัยราชภ ...
2024-04-04 14:05:56
โครงการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของ ยุติธรรมชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567
วันนี้เวลา 09.00-12.00 น. ผศ.ดร.ภัทรวิทย์ อยู่วัฒนะ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี มอบหมายใ ...
2024-04-04 13:52:07
????มาแล้ว... อย่าพลาดโอกาสดีๆ????
มาแล้ว... อย่าพลาดโอกาสดีๆ--------------------มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธา ...
2024-04-04 13:48:18
ข่าวย้อนหลัง