หน้าหลัก > ข่าว
ข่าว

การประชุมบุคลากรศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี ประจำเดือนมีนาคม
วันที่ 9  มีนาคม 2565 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภัทรวิทย์ อยู่วัฒนะ รักษาการผู้อำนวยการศูนย์การศึกษ ...
2022-03-27 21:01:22
โครงการ STRONG-จิตพอเพียง ต้านทุจริตจังหวัดอุดรธานี กิจกรรมการเชื่อมโยงเครือข่ายเยาวชน
วันจันทร์ ที่ 7 มีนาคม 2565 คณาจารย์ พร้อมด้วยคณะนักศึกษา ศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี เข้าร่วมโครงก ...
2022-03-27 20:56:38
เข้าศึกษาดูงานโครงการปลูกต้นกัญชาเพื่อประโยชน์ทางการแพทย์ ดำเนินการโดยวิสาหกิจชุมชนสมุนไพร ออร์แกนิค-สปา
วันที่ 3 มีนาคม 2565 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภัทรวิทย์ อยู่วัฒนะ รักษาการผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาจังหว ...
2022-03-27 20:52:50
"5G กับการขับเคลื่อนสู่ท้องถิ่น" จัดโดยคณะกรรมาธิการการกระจายอำนาจ การปกครองส่วนท้องถิ่น และการบริหารราชการรูปแบบพิเศษ สภาผู้แทนราษฎร
วันที่ 1 มีนาคม 2565 นายวิเชียร ขาวขำ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี พร้อมด้วยนางเทียบจุฑา ขาว ...
2022-03-27 20:18:51
มอบของขวัญอวยพรวันคล้ายวันเกิดแด่รองศาสตราจารย์ ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภัทรวิทย์ อยู่วัฒนะ รักษาการผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี เข้ามอบของ ...
2022-03-27 20:12:20
ศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา มอบทุนการศึกษาสูงสุด 65,000 บาท ตลอดหลักสูตร
ขยายโอกาส  ขยายความสุข  เพื่อโอกาสทางการศึกษา ศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี มหาวิทยาลั ...
2022-02-28 16:17:31
โครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษสำหรับการท่องเที่ยวและการจัดการ โลจิสติกส์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔
วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2565 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภัทรวิทย์ อยู่วัฒนะ รักษาการผู้อำนวยการศูนย์การศึกษา ...
2022-03-30 09:37:34
เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ภาคปกติ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2565 (รอบที่ 2 Quota) ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ - 31 มีนาคม 2565
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ภาคปกติ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2565 (รอ ...
2022-02-28 16:12:25
เปิดรับสมัครการแข่งขัน รายการ SSRU UDON ESPORT TOURNAMENT 2022
 เปิดรับสมัครการแข่งขัน รายการ SSRU UDON ESPORT TOURNAMENT 2022 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬เปิดรับมัคร ...
2022-03-30 09:35:24
ข่าวย้อนหลัง