หน้าหลัก > ข่าว
ข่าว

ประชุมคณะกรรมการวิชาการ ศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖
อาจารย์ ดร.วลีรัตน์ แสงไชย รองผู้อำนวยการวิชาการ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการวิชาการ ศูนย์การศึกษาจ ...
2023-01-14 11:33:52
ประชุมคณะกรรมการจัดงานโครงการพัฒนาและยกระดับอุตสาหกรรมไมซ์และการท่องเที่ยว กิจกรรม การส่งเสริมการท่องเที่ยวมรดกโลกบ้านเชียง ประจำปี พ.ศ.2566 ครั้งที่ 1/2566
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภัทรวิทย์ อยู่วัฒนะ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี มอบหมายให้ อาจารย์ ...
2023-01-14 11:27:28
เรียนรู้จากการทดลองและการปฏิบัติ ผ่านกิจกรรมในรายวิชาสถิติธุรกิจ
เรียนรู้จากการทดลองและการปฏิบัติ ผ่านกิจกรรมในรายวิชาสถิติธุรกิจอาจารย์ภิรายุ แสนบุดดา หัวหน้าสาขาวิ ...
2023-01-14 11:22:49
สวัสดีปีใหม่ 2566
สวัสดีปีใหม่ 2566 ...
2023-01-14 11:20:20
เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2566 แล้ววันนี้ ???? สาขาวิชารัฐศาสตร์
เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2566 แล้ววันนี้  สาขาวิชารัฐศาสตร์ภาคพิเศษ : โครง ...
2023-01-14 11:17:59
พิธีมอบโล่และเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติแก่ตัวแทนมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โชว์ผลงานนวัตกรรมยอดเยี่ยม หนุนนักวิจัยสร้างชื่อเสียงระดับโลก
พิธีมอบโล่และเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติแก่ตัวแทนมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โชว์ผลงานนวัตกรรมยอดเยี่ยม ...
2023-01-14 11:15:29
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี ????เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2566 แล้ววันนี้ ???? #DEK66
 กำหนดอนาคต และประสบการณ์ใหม่ๆ ไปกับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี &n ...
2023-01-14 11:09:03
นำเสนอผลการศึกษาการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองหนองบัวลำภู ประจำปีงบประมาณ 2565
นำเสนอผลการศึกษาการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองหนองบัวลำภู ประจำปีงบประมาณ 2565วันจันทร์ ที ...
2023-01-14 11:05:17
ขอแสดงความยินดี กับ อาจารย์ ดร.ณัฏฐชัย เอกนราจินดาวัฒน์ อาจารย์สาขาวิชารัฐศาสตร์
ขอแสดงความยินดี กับ อาจารย์ ดร.ณัฏฐชัย เอกนราจินดาวัฒน์ อาจารย์สาขาวิชารัฐศาสตร์ ที่ได้รับ ...
2023-01-14 10:54:36
ข่าวย้อนหลัง