หน้าหลัก > ข่าว
ข่าว

สืบสานประเพณี ต่อยอดวัฒนธรรม อนุรักษ์ผ้าไทย
สืบสานประเพณี ต่อยอดวัฒนธรรม อนุรักษ์ผ้าไทยวันที่ 13 มกราคม 2566 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภัทรวิทย์ อยู ...
2023-01-30 10:57:29
ร่วมหารือแนวทางการดำเนินงานร่วมกันระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา และจังหวัดนครพนม
วันที่ 12 มกราคม 2566 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภัทรวิทย์ อยู่วัฒนะ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธ ...
2023-01-30 10:54:23
ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา นำคณะผู้บริหาร เข้าขอพรผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี เนื่องในโอกาสขึ้นปีใหม่ 2566
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภัทรวิทย์ อยู่วัฒนะ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี มหาวิทยาลัยราชภัฏส ...
2023-01-30 10:47:24
การประปาส่วนภูมิภาคสาขาอุดรธานี ประกาศแจ้งหยุดจ่ายน้ำประปาชั่วคราว
การประปาส่วนภูมิภาคสาขาอุดรธานี  ประกาศแจ้งหยุดจ่ายน้ำประปาชั่วคราว ...
2023-01-30 10:44:28
ประชุมผู้บริหาร ศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี ครั้งที่ 1/2565
วันที่ 9 มกราคม พ.ศ. 2566 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภัทรวิทย์ อยู่วัฒนะ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาจังหวัดอ ...
2023-01-30 10:38:44
ร่วมหารือพร้อมรายงานแนวทางการพัฒนาและยกระดับศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานีสู่วิทยาเขตอุดรธานี
วันที่ 9 มกราคม 2566 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภัทรวิทย์ อยู่วัฒนะ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธา ...
2023-01-30 10:27:51
ขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ วันที่ 8 มกราคม 2566
สำนักพระราชวัง ขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราช ...
2023-01-30 10:24:18
ร่วมหารือแนวทางการพัฒนาและยกระดับศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานีสู่วิทยาเขตอุดรธานี
วันที่ 6 มกราคม 2566 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภัทรวิทย์ อยู่วัฒนะ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธา ...
2023-01-30 10:21:43
ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (กบม.) ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖
วันที่ 6 มกราคม 2566 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภัทรวิทย์ อยู่วัฒนะ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธา ...
2023-01-14 11:39:45
ข่าวย้อนหลัง