หน้าหลัก > ข่าว
ข่าว

นำเสนอผลการประเมินการดำเนินการรายโครงการที่เป็นบริการสาธารณะ จำแนกตามแผนงาน ตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลเมืองหนองบัวลำภู ประจำปีงบประมาณ 2565
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภัทรวิทย์ อยู่วัฒนะ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี มหาวิทยาลัยราชภัฏส ...
2023-01-30 11:45:10
ผู้บริหารสวนสุนันทา ร่วมพิธีเปิดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 48 “ดอกจานบ้านเชียงเกมส์”
ผู้บริหารสวนสุนันทา ร่วมพิธีเปิดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 48 “ดอกจานบ้าน ...
2023-01-30 11:38:05
ประธานการประชุมบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ ครั้งที่ 1/2566
วันพฤหัสบดีที่ 19 มกราคม 2566 เวลา 09.30 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ภัทรวิทย์ อยู่วัฒนะ ผู้อำนวยการศู ...
2023-01-30 15:22:32
ประชุมคณะกรรมการบริหาร ศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี ครั้งที่ 1/2566
วันพุธ ที่ 18 พ.ศ. 2565 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภัทรวิทย์ อยู่วัฒนะ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาจังหวัดอุด ...
2023-01-30 11:02:28
ข่าวย้อนหลัง