หน้าหลัก > ข่าว
ข่าว

ประชุมแนวทางการจัดทำเป้าหมายความสำเร็จตามเกณฑ์หรือผลลัพธ์
วันที่ 15 มีนาคม 2566 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภัทรวิทย์ อยู่วัฒนะ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธ ...
2023-03-30 10:35:00
ให้โอวาทผู้แทนนักศึกษาศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานีที่เข้าร่วมกิจกรรม ค่ายพี่เลี้ยง “โครงการค่ายผู้นำเยาวชนสร้างชาติ ดี เก่ง กล้า” รุ่นที่ 13
วันที่ 15 มีนาคม 2566 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภัทรวิทย์ อยู่วัฒนะ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธ ...
2023-03-30 10:24:06
สวนสุนันทา ศูนย์ฯอุดร หารือร่วมกับ องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี เดินหน้าพัฒนาและยกระดับศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานีสู่วิทยาเขตอุดรธานี
สวนสุนันทา ศูนย์ฯอุดร หารือร่วมกับ องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี เดินหน้าพัฒนาและยกระดับศูนย์การศ ...
2023-03-30 10:16:07
ประกาศรับสมัครเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรมัคคุเทศก์ทั่วไป
ประกาศรับสมัครเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรมัคคุเทศก์ทั่วไป รุ่นที่ 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ...
2023-03-13 15:42:30
นักศึกษาสวนสุนันทา ศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี บินลัดฟ้า นำเสนอผลงานวิชาการในเวทีระดับนานาชาติ ณ ประเทศญี่ปุ่น
นักศึกษาสวนสุนันทา ศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี บินลัดฟ้า นำเสนอผลงานวิชาการในเวทีระดับนานาชาติ ณ ปร ...
2023-03-13 15:37:24
โครงการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน สาขาผู้ปฏิบัติการคลังสินค้า ระดับ 1
วันที่ 9 มีนาคม 2566 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภัทรวิทย์ อยู่วัฒนะ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธา ...
2023-03-13 15:31:43
ประชุมคณะกรรมการบริหาร ศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี ครั้งที่ 2/2566
ประชุมคณะกรรมการบริหาร ศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี ครั้งที่ 2/2566วันพุธ ที่ 8 มีนาคม พ.ศ. 2566 เวล ...
2023-03-13 15:25:17
วันมาฆบูชา
วันมาฆบูชา วันมาฆบูชา เดิมเรียกว่า วันมาฆปุณณมี หมายถึง วันที่พระจันทร์เพ็ญเต็มดวงในเดือนมาฆะ ส่วนมา ...
2023-03-13 15:16:52
ระกาศจากงานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษานักศึกษาที่กู้ยืมกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.)
ประกาศจากงานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษานักศึกษาที่กู้ยืมกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ...
2023-03-13 15:12:29
ข่าวย้อนหลัง