หน้าหลัก > ข่าว
ข่าว

เข้าร่วม กิจกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภัทรวิทย์ อยู่วัฒนะ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี มหาวิทยาลัยราชภัฏส ...
2024-02-15 12:07:48
ประธานในการประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี โดยมีคณะผู้บริหาร
ประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี วันที่ 14  กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 14.30 น ...
2024-02-15 12:02:13
ประชุมคณะกรรมการฝ่ายกิจการนักศึกษา ศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2567 คณะกรรมการฝ่ายกิจการนักศึกษา ศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี ได้จัดประชุมคณะก ...
2024-02-15 11:54:25
เข้าร่วมการประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่​ 2/2567 ผ่านระบบออนไลน์
????วันที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 เวลา 09.00 น.????ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภัทรวิทย์  อยู่วัฒนะ ...
2024-02-15 11:51:54
โครงการศักยภาพ​สู่ความสำเร็จ ATP เพื่อฝึกงานในประเทศญี่ปุ่น
ช่วงบ่าย วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 13.30 น.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภัทรวิทย์  อยู่วัฒนะ ผู้อ ...
2024-02-15 11:43:14
เข้าหารือ เรื่อง การเปิดห้องเรียนร่วมกันระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ​และ วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีมุกดาหาร
เมื่อวันที่12 กุมภาพันธ์ 2567  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภัทรวิทย์ อยู่วัฒนะ ผู้อำนวยการศูนย์ก ...
2024-02-15 11:40:38
ร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย​ราชภัฏสวนสุนันทา​ (ก.บ.ม.)​ ครั้งที่​ ๒/๒๕๖๗ (ผ่านระบบออนไลน์)
วันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๗ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภัทรวิทย์ อยู่วัฒนะ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาจังห ...
2024-02-15 11:38:06
พิธีเปิดพิพิธภัณฑ์บ้านเชียง นิทรรศการ เนื่องในโอกาส งานมรดกโลกบ้านเชียง 2567 ซึ่งจัดขึ้นในวันที่ 9-11 กุมภาพันธ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภัทรวิทย์ อยู่วัฒนะ มอบหมายให้ อาจารย์ ดร.วลีรัตน์ แสงไชย รองผู้อำนวยการฝ่ายวิ ...
2024-02-15 11:32:06
ข่าวย้อนหลัง