หน้าหลัก > ข่าว
ข่าว

ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุน เพื่อพัฒนาศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี ครั้งที่ 1/2566 ✨
ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุน เพื่อพัฒนาศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี ครั้งที่ 1/2566 วันที่ 18 กันยาย ...
2023-09-19 13:36:21
ภาพบรรยากาศการเรียนการสอน หลักสูตรรัฐศาสตร์บัณฑิตโครงการความร่วมมือกองทัพบกรุ่น 65
ภาพบรรยากาศการเรียนการสอน หลักสูตรรัฐศาสตร์บัณฑิตโครงการความร่วมมือกองทัพบกรุ่น 65 เมื่อวันอาทิ ...
2023-09-18 09:35:17
ตลาดเกษตรปลอดภัย ประชารัฐร่วมใจ พัฒนาอาหารปลอดภัย สร้างรายได้ให้ชุมชน จังหวัดอุดรธานี
ขอเชิญทุกท่านร่วมช้อป ซื้อสินค้าผลผลิตจากโครงการยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนในจังหวัดอุดรธานี ภายใต้โคร ...
2023-09-12 16:59:29
ร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
วันที่ 11 กันยายน 2566 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภัทรวิทย์  อยู่วัฒนะ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาจังหว ...
2023-09-12 09:47:18
✨เปิดรับสมัครนักศึกษาระดับ ป.ตรี หลักสูตร 2 ปีครึ่ง ( 7 เทอม) สนใจรีบสมัครเลย✨
เปิดรับสมัครนักศึกษาระดับ ป.ตรี หลักสูตร 2 ปีครึ่ง ( 7 เทอม) สนใจรีบสมัครเลย-----------------มหาวิทย ...
2023-09-07 10:27:17
ประชุมคณะกรรมการวิชาการศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี ครั้งที่ 8/2566
ประชุมคณะกรรมการวิชาการศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี ครั้งที่ 8/2566         ...
2023-09-07 10:20:25
ประชุมติดตามงานแผนด้านการประชาสัมพันธ์ สาขาการจัดการค้า
วันพุธที่ ๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖ เวลา ๑๔.๐๐-๑๕.๐๐ น. ณ ห้องประชุมสามพร้าวนายสุพัฒน์ สมสุข รองผู้อำ ...
2023-09-07 10:15:17
การประชุมหารือแนวทางการดำเนินงาน ของนักศึกษา รหัส ๖๖ ห้องเรียนนอกที่ตั้ง
การประชุมหารือแนวทางการดำเนินงานของนักศึกษา รหัส ๖๖ ห้องเรียนนอกที่ตั้งโดยเป็นการประชุมผ่านระบบออนไล ...
2023-09-07 10:07:32
มอบ หนังสือประกาศนียบัตรแก่นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการค่ายผู้นำเยาวชนสร้างชาติ รุ่น 13
วันที่ 6 กันยายน 2566 เวลา 10.00 น.นายสุพัฒน์  สมสุข รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารศูนย์การศึกษาจังหว ...
2023-09-06 11:39:31
ประชุมติดตามและวางแผนการดำเนินงานของฝ่ายบุคคล
วันที่ 4 กันยายน 2566 เวลา 13.30 น. ศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  & ...
2023-09-04 16:05:18
ข่าวย้อนหลัง