หน้าหลัก > ข่าว
ข่าว

ประกาศรับสมัครเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรมัคคุเทศก์ทั่วไป
ประกาศรับสมัครเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรมัคคุเทศก์ทั่วไป รุ่นที่ 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ...
2023-03-13 15:42:30
นักศึกษาสวนสุนันทา ศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี บินลัดฟ้า นำเสนอผลงานวิชาการในเวทีระดับนานาชาติ ณ ประเทศญี่ปุ่น
นักศึกษาสวนสุนันทา ศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี บินลัดฟ้า นำเสนอผลงานวิชาการในเวทีระดับนานาชาติ ณ ปร ...
2023-03-13 15:37:24
โครงการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน สาขาผู้ปฏิบัติการคลังสินค้า ระดับ 1
วันที่ 9 มีนาคม 2566 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภัทรวิทย์ อยู่วัฒนะ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธา ...
2023-03-13 15:31:43
ประชุมคณะกรรมการบริหาร ศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี ครั้งที่ 2/2566
ประชุมคณะกรรมการบริหาร ศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี ครั้งที่ 2/2566วันพุธ ที่ 8 มีนาคม พ.ศ. 2566 เวล ...
2023-03-13 15:25:17
วันมาฆบูชา
วันมาฆบูชา วันมาฆบูชา เดิมเรียกว่า วันมาฆปุณณมี หมายถึง วันที่พระจันทร์เพ็ญเต็มดวงในเดือนมาฆะ ส่วนมา ...
2023-03-13 15:16:52
ระกาศจากงานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษานักศึกษาที่กู้ยืมกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.)
ประกาศจากงานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษานักศึกษาที่กู้ยืมกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ...
2023-03-13 15:12:29
เข้าร่วมโครงการสัมมนา "บทบาทท้องถิ่นไทยกับการกระจายอำนาจเพื่อการไปต่ออย่างยั่งยืน"
เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2566 อาจารย์ ดร.ธวัชชัย ขัวลำธาร อาจารย์สาขาวิชารัฐศาสตร์ ร่วมงานในคณะวิทยากรสม ...
2023-03-13 15:03:32
ร่วมหารือเพื่อกำหนดแนวทางการดำเนินโครงการส่งเสริมเวทีและประชาคมเพื่อการจัดทำรูปแบบการพัฒนาหลักสูตร
ร่วมหารือเพื่อกำหนดแนวทางการดำเนินโครงการส่งเสริมเวทีและประชาคมเพื่อการจัดทำรูปแบบการพัฒนาหลักสูตรวั ...
2023-03-13 14:57:27
พิธีถวายราชสักการะแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศ มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ “พระบิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทย”
พิธีถวายราชสักการะแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศ มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันมาตร ...
2023-03-13 14:53:03
ข่าวย้อนหลัง