หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์

ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาวันที่ 6 ตุลาคม พ.ศ. 2564  ผศ.ดร ...
2021-10-30 16:17:07
โครงการบริการวิชาการ เรื่อง การพัฒนาองค์ความรู้ ด้านการปฏิบัติงาน คลังสินค้า ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔
โครงการบริการวิชาการ เรื่อง การพัฒนาองค์ความรู้ด้านการปฏิบัติงาน คลังสินค้า ประจำปีการศึกษา ๒๕๖ ...
2021-10-30 16:12:04
ศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ยินดีต้อนรับผู้อำนวยการคนใหม่
ศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ยินดีต้อนรับ   ผู้อำนวยการคนใหม่& ...
2021-10-30 16:02:41
วันที 10 สิงหาคม 2564 เวลา 08.30 ณ นายสุพัฒน์ สมสุข รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร ศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุสันทา
วันที 10 สิงหาคม 2564 เวลา 08.30 ณ นายสุพัฒน์ สมสุข รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร ศูนย์การศึกษาจังหวัดอุด ...
2021-08-19 16:28:52
ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ธีรารัตน์ อำนาจเจริญ อาจารย์ประจำสาขาการจัดการอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการ ศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี
ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ธีรารัตน์ อำนาจเจริญ อาจารย์ประจำสาขาการจัดการอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการ ...
2021-08-19 15:54:09
ข่าวย้อนหลัง