หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศกรมการท่องเที่ยว เรื่อง การขอเข้ารับการทดสอบความรู้ความสามารถในการเป็นมัคคุเทศก์ ประจำปี 2564.
กรมการท่องเที่ยว Department of Tourism15 มีนาคม เวลา 18:54 น.  · ประกาศกรมการท่องเท ...
2021-03-21 15:40:53
ศิษย์เก่าโดดเด่นในวันนี้ ขอแนะนำให้รู้จักกับ... พี่ ประภัสสร ศรีพุทธา
ศิษย์เก่าโดดเด่นในวันนี้ ขอแนะนำให้รู้จักกับ...พี่ ประภัสสร ศรีพุทธาทำงานบริษัท City Fresh Fruit ตำแ ...
2021-03-21 15:41:11
ขอเชิญชวน นักศึกษาทุกท่านเข้าร่วมโครงการ ถ่ายทอดองค์ความรู้ เรื่อง การบริหารสินค้าคงคลังสมัยใหม่ ประจำปีการศึกษา 2564
ศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาขอเชิญชวน นักศึกษาทุกท่านเข้าร่วมโครงการ ถ่า ...
2021-03-21 15:42:19
เชิญชวนนักศึกษาทุกท่าน เข้าร่วมการประกวดภาพถ่าย ภายใต้หัวข้อ Foresets and livelihoods Sustaining people and Planet ​
ขอเชิญชวนนักศึกษาทุกท่าน เข้าร่วมการประกวดภาพถ่าย ภายใต้หัวข้อ Foresets and livelihoods Sustaining p ...
2021-03-21 15:42:41
โครงการอบรมเพิ่มความรู้การเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ ประจำปี 2564
โครงการอบรมเพิ่มความรู้การเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ ประจำปี 2564 วันที่ 6 มีนาคม 2564 เวลา 09.00 ...
2021-03-21 15:43:02
โครงการบริการวิชาการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและบริการ
โครงการบริการวิชาการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและบริการ วันที่ 5 มีนาคม 2564 เวลา 09.00 น. ...
2021-03-21 15:44:03
ศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาขอแสดงความยินดี กับ รองผู้อำนวยการทั้ง 3 ฝ่าย
ศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาขอแสดงความยินดี กับ รองผู้อำนวยการทั้ง 3 ฝ่า ...
2021-03-21 15:45:12
วันนี้พวกเราจะพาทุกคนมาดู “กระบวนการจัดเรียงสินค้าภายในคลังสินค้า”
วันนี้พวกเราจะพาทุกคนมาดู  “กระบวนการจัดเรียงสินค้าภายในคลังสินค้า” #LOG2201_A ...
2021-03-21 15:45:33
แสดงความยินดีสำหรับคนที่ได้รางวัลกิจกรรม 1 รูปโดนใจ กับ สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์
แสดงความยินดีสำหรับคนที่ได้รางวัลกิจกรรม 1 รูปโดนใจ กับ สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ สำหรับคนที่ได้รั ...
2021-03-21 15:45:56
ข่าวย้อนหลัง