หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์

วิทยากรบรรยายในโครงการเพิ่มผลิตภาพแรงงาน สู่ SME 4.0 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
วันที่ 17 พฤษภาคม 2565 นายศรายุทธ ขวัญเมือง รักษาการรองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ พร้อมด้วย อาจารย์อมรรั ...
2022-06-05 21:00:27
หารือความร่วมมือทางการวิจัยตามแนวทางเขตพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง (SEDZ) ด้วยโมเดลเศรษฐกิจใหม่
วันที่ 17 พฤษภาคม 2565 นายสุพัฒน์ สมสุข รักษาการรองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการพิเศษ พร้อมด้วย อาจารย์ ดร.ว ...
2022-06-05 20:53:25
วิทยากรบรรยายในโครงการเพิ่มผลิตภาพแรงงาน สู่ SME 4.0 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
วันที่ 12 พฤษภาคม 2565 นายศรายุทธ ขวัญเมือง รักษาการรองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ พร้อมด้วย อาจารย์อมรรั ...
2022-06-05 20:54:34
สวนสุนันทา' พารุ่ง รับตรงรอบ 4 Direct Admission
'สวนสุนันทา' พารุ่ง รับตรงรอบ 4 Direct Admission20 พฤษภาคม 2565 ตั้งแต่เวลา 09.30-12.30 น.ชม ...
2022-05-17 17:22:52
เข้าพบและร่วมหารือเพื่อประสานความร่วมมือทางวิชาการ และการวิจัยเชิงพื้นที่ ร่วมกับ ดร.วุฒิพงษ์ ศิริสถิตย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู
วันที่ 12 พฤษภาคม 2565  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภัทรวิทย์ อยู่วัฒนะ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาจังหว ...
2022-06-28 17:02:49
ประชุมคณะกรรมการเครือข่ายแผนงานและประกันคุณภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 2/2565
วันพฤหัสบดีที่ 12 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.30 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภัทรวิทย์ อยู่วัฒนะ ผู้อำนวยการศู ...
2022-06-28 17:01:58
การประชุมการเข้ารับการเรียนรู้และปฏิบัติงานในหน่วยงาน ของอาจารย์และนักศึกษา
วันที่ 11 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.30 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภัทรวิทย์ อยู่วัฒนะ ผู้อำนวยการศูนย์การศึ ...
2022-05-13 14:43:45
เข้าพบและหารือเพื่อประสานความร่วมมือในด้านงานบริการวิชาการ
วันที่ 10 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.30 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภัทรวิทย์ อยู่วัฒนะ ผู้อำนวยการศูนย์การศึ ...
2022-05-13 14:43:57
ข่าวย้อนหลัง