หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์

เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2565
Tcas'65 รอบ 1 (Portfolio) เริ่ม 1 ตุลาคม - 2564 - 7 มกราคม 2565มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ...
2021-11-03 09:21:34
ประชุมหารือกำหนดแนวทางการติดตามและประเมินผล แผนพัฒนาเทศบาลเมืองหนองบัวลำภู
ประชุมหารือกำหนดแนวทางการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองหนองบัวลำภู วันที่ 2 พฤศจิกายน 25 ...
2021-11-02 17:12:13
ประชุมหารือแนวทางในการดำเนินโครงการ ยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนในเขตเทศบาลหนองบัวลําภู
ประชุมหารือแนวทางในการดำเนินโครงการ ยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนในเขตเทศบาลหนองบัวลําภู วันที ...
2021-11-02 17:15:23
ประชุมติดตามการประชาสัมพันธ์แนะแนว การรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2565
ช่วงบ่าย วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 ผศ.ดร.ภัทรวิทย์ อยู่วัฒนะ รักษาการผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาจังหวัดอุ ...
2021-11-02 10:04:07
ประชุมวิเคราะห์วิกฤติ- โอกาสมหาวิทยาลัย และแผนพลิกโฉมมหาวิทยาลัย - Reinventing University
ช่วงเช้า วันที่ 29 ตุลาคม 2564 ผศ.ดร.ภัทรวิทย์ อยู่วัฒนะ รักษาการผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดร ...
2021-11-02 09:57:29
นักศึกษาชั้นปีที่ 4 นำเสนอผลงานวิจัย
นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาการจัดการอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการ นำเสนอผลงานวิจัย"แนวทางการส่งเสร ...
2021-10-30 19:42:33
เข้าเยี่ยมคารวะ นายวิเชียร ขาวขำ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี
วันที่ 26 ตุลาคม 2564 เวลา 10.00 น.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภัทรวิทย์ อยู่วัฒนะ รักษาการผู้อำนวย ...
2021-10-30 18:48:32
ร่วมประชุมหารือ เรื่อง การจัดตั้ง ศูนย์พัฒนาด้านโลจิสติกส์ ภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือ แห่งประเทศไทย
เมื่อวันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๔.๐๐ น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ภัทรวิทย์ อยู่วัฒนะ รักษาการผู้ ...
2021-10-30 16:55:32
ประชุมประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๔
ประชุมประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๔ วันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๔  เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องประชุมสามพร้าว มหาว ...
2021-10-30 16:44:14
โครงการสัมมนาเชิงวิชาการ "สุดยอดทักษะมืออาชีพ ในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการ(บาร์เทนเดอร์)"
โครงการสัมมนาเชิงวิชาการ "สุดยอดทักษะมืออาชีพในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการ(บาร์เทนเดอร์)&q ...
2021-10-30 16:24:03
ข่าวย้อนหลัง