หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์

การประชุมหารือความร่วมมือเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอนสาขาการจัดการโลจิสติกส์ร่วมกัน
วันนี้ช่วงเช้า เวลา 10.00-12.00 น. มีการประชุมหารือความร่วมมือเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอนสาข ...
2024-01-19 16:24:10
ประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี ครั้งที่ 8/2566
ประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี ครั้งที่ 8/2566วันที่ 29  พฤศจิกายน 2566 เวล ...
2023-12-07 14:52:19
ตัวแทนรับมอบของที่ระลึก จากบริษัทรักจังทัวร์ แอนทราเวล
วันนี้ช่วงบ่าย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภัทรวิทย์ อยู่วัฒนะ   ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธ ...
2023-12-07 14:49:20
ขอแสดงความยินดีกับ นายศุภณัฐ แดงชาตรี นักศึกษาสาขาวิชารัฐศาสตร์ ผ่านเข้ารอบสอง (10 คนสุดท้าย) ในการประกวด ขับร้องเพลงลูกทุ่งไทยขวัญใจชาวอุดรธานี ประจำปี 2566
ศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาขอแสดงความยินดีกับ  นายศุภณัฐ แดงชาตรี น ...
2023-12-07 14:45:26
นักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขารัฐศาสตร์นำเสนอบทความวิจัยผ่านระบบออนไลน์
นักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขารัฐศาสตร์นำเสนอบทความวิจัยผ่านระบบออนไลน์ นางสาวกฤษณา โสตะศิริ และ น ...
2023-12-07 14:42:27
การหารือดำเนินการจัดโครงการให้ความรู้แก่ผู้ประกอบกิจการในพื้นที่จังหวัดอุดรธานี
วันอังคาร ที่ 21 พฤศจิกายน 2566 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภัทรวิทย์ อยู่วัฒนะ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาจั ...
2023-12-07 14:35:51
เข้าร่วมประชุมประชุมสัญจรแลกเปลี่ยนเรียนรู้หน่วยงานทางการศึกษาจังหวัดอุดรธานี ครั้งที่ 1/2566
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภัทรวิทย์ อยู่วัฒนะ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี มหาวิทยาลัยราชภัฏส ...
2023-11-17 10:09:48
ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย​ราชภัฏสวนสุนันทา​ (ก.บ.ม.)​ ครั้งที่​ ๑๑/๒๕๖๖
ช่วงเช้า วันที่ ๑๓ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๖ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภัทรวิทย์ อยู่วัฒนะ ผู้อำนวยการศูนย์การ ...
2023-11-13 13:06:32
ข่าวย้อนหลัง