หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (กบม.) ครั้งที่ ๓/๒๕๖๕
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภัทรวิทย์ อยู่วัฒนะ รักษาการผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี เข้าร่วมปร ...
2022-03-27 21:22:42
โครงการอบรม “การเขียนแบบประเมินค่างาน” เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้น
วันที่ 11 มีนาคม 2565 บุคลากรศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี เข้าร่วมโครงการอบรม “การเขียนแบบประเ ...
2022-04-08 10:37:40
การประชุมการดำเนินงานประชาสัมพันธ์ การรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2565
วันที่ 11 มีนาคม 2565 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภัทรวิทย์ อยู่วัฒนะ รักษาการผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาจังห ...
2022-03-27 21:15:05
เข้าร่วมหารือแนวทางในการส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรในพื้นที่จังหวัดอุดรธานี
วันที่ 10 มีนาคม 2565 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภัทรวิทย์ อยู่วัฒนะ รักษาการผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาจังห ...
2022-03-27 21:05:29
การประชุมบุคลากรศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี ประจำเดือนมีนาคม
วันที่ 9  มีนาคม 2565 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภัทรวิทย์ อยู่วัฒนะ รักษาการผู้อำนวยการศูนย์การศึกษ ...
2022-03-27 21:01:22
โครงการ STRONG-จิตพอเพียง ต้านทุจริตจังหวัดอุดรธานี กิจกรรมการเชื่อมโยงเครือข่ายเยาวชน
วันจันทร์ ที่ 7 มีนาคม 2565 คณาจารย์ พร้อมด้วยคณะนักศึกษา ศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี เข้าร่วมโครงก ...
2022-03-27 20:56:38
เข้าศึกษาดูงานโครงการปลูกต้นกัญชาเพื่อประโยชน์ทางการแพทย์ ดำเนินการโดยวิสาหกิจชุมชนสมุนไพร ออร์แกนิค-สปา
วันที่ 3 มีนาคม 2565 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภัทรวิทย์ อยู่วัฒนะ รักษาการผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาจังหว ...
2022-03-27 20:52:50
"5G กับการขับเคลื่อนสู่ท้องถิ่น" จัดโดยคณะกรรมาธิการการกระจายอำนาจ การปกครองส่วนท้องถิ่น และการบริหารราชการรูปแบบพิเศษ สภาผู้แทนราษฎร
วันที่ 1 มีนาคม 2565 นายวิเชียร ขาวขำ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี พร้อมด้วยนางเทียบจุฑา ขาว ...
2022-03-27 20:18:51
ข่าวย้อนหลัง