หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชุมการกำหนดทิศทาง และมอบหมายงาน ศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี
วันที่  ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๔  เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องประชุมช่อทองกวาว มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันท ...
2022-03-29 11:57:31
ร่วมพิธีบวงสรวงและบำเพ็ญทักษิณานุปทาน ถวายสมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์ พระบรมราชเทวี เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ
วันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ ผู้ช่วยศาสตราจารย์.ดร.ภัทรวิทย์ อยู่วัฒนะ รักษาการผู้อำนวยการศูนย์การศ ...
2022-03-29 11:50:01
วันพระราชสมภพ สมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์ฯ
วันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เวลา ๐๗.๐๐ น. ณ ศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภัท ...
2022-03-29 11:46:46
พิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2564
วันที่ 5 พฤศจิกายน 2564  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภัทรวิทย์ อยู่วัฒนะ รักษาการผู้อำนวยการศูนย์การศ ...
2022-03-29 11:43:43
เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2565
Tcas'65 รอบ 1 (Portfolio) เริ่ม 1 ตุลาคม - 2564 - 7 มกราคม 2565มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ...
2022-03-29 11:40:29
ประชุมหารือกำหนดแนวทางการติดตามและประเมินผล แผนพัฒนาเทศบาลเมืองหนองบัวลำภู
ประชุมหารือกำหนดแนวทางการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองหนองบัวลำภู วันที่ 2 พฤศจิกายน 25 ...
2022-03-29 11:34:43
ประชุมหารือแนวทางในการดำเนินโครงการ ยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนในเขตเทศบาลหนองบัวลําภู
ประชุมหารือแนวทางในการดำเนินโครงการ ยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนในเขตเทศบาลหนองบัวลําภู วันที ...
2022-03-29 11:28:38
ประชุมติดตามการประชาสัมพันธ์แนะแนว การรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2565
ช่วงบ่าย วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 ผศ.ดร.ภัทรวิทย์ อยู่วัฒนะ รักษาการผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาจังหวัดอุ ...
2022-03-29 11:19:33
ประชุมวิเคราะห์วิกฤติ- โอกาสมหาวิทยาลัย และแผนพลิกโฉมมหาวิทยาลัย - Reinventing University
ช่วงเช้า วันที่ 29 ตุลาคม 2564 ผศ.ดร.ภัทรวิทย์ อยู่วัฒนะ รักษาการผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดร ...
2022-03-29 11:14:42
นักศึกษาชั้นปีที่ 4 นำเสนอผลงานวิจัย
นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาการจัดการอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการ นำเสนอผลงานวิจัย"แนวทางการส่งเสร ...
2022-03-29 11:10:42
ข่าวย้อนหลัง