หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์

มอบกระเช้าปีใหม่ แด่ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 18 อุดรธานี
วันที่ 29 ธันวาคม 2564 เวลา 10.30 น.ณ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 18 อุดรธานีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภัทรวิ ...
2022-03-29 14:18:54
ประชุมหารือการจัดการเรียนการสอนในระบบธนาคารหน่วยกิต (Credit Bank)
วันที่ 28 ธันวาคม 2564 เวลา เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมสามพร้าวมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ศูนย์การศึ ...
2022-03-29 14:16:16
กิจกรรม English Camp and Chistmas Day
วันที่ 23 ธันวาคม 2564 สาขาการจัดการอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการ ศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี มหาวิ ...
2022-03-29 14:12:20
ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๔
ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๔ วันที่ ๒๑-๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๔ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภัทรวิทย์ ...
2022-03-29 14:08:05
กิจกรรมสวนสุนันทา ออนทัวร์ ณ โรงเรียนบ้านหมากแข้ง อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี
กิจกรรมสวนสุนันทา ออนทัวร์ ณ โรงเรียนบ้านหมากแข้ง อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานีเมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2 ...
2022-03-29 14:04:35
โครงการส่งเสริมและสร้างการรับรู้นวัตกรรมด้านการปลูกและผลิตพืชสมุนไพรและกัญชาพืชสมุนไพรทางเลือก ของกลุ่มอาชีพเกษตรกรรมพืชสมุนไพร ด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในยุค 5 G
โครงการส่งเสริมและสร้างการรับรู้นวัตกรรมด้านการปลูกและผลิตพืชสมุนไพรและกัญชาพืชสมุนไพรทางเลือก ของกล ...
2022-03-29 14:01:22
ประชุมคณะกรรมการปฏิบัติงานด้านกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ครั้งที่ 1/2564
ประชุมคณะกรรมการปฏิบัติงานด้านกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ครั้งที่ 1/2564ผศ.ดร.ภัทรวิทย์ อยู่วัฒนะ รักษาการ ...
2022-01-01 13:49:17
กิจกรรมจิตอาสา "รู้รักสามัคคี รักษ์สิ่งแวดล้อม พัฒนาคุณภาพชีวิต"
กิจกรรมจิตอาสา "รู้รักสามัคคี รักษ์สิ่งแวดล้อม พัฒนาคุณภาพชีวิต"   ศูนย์การศึกษา ...
2022-03-29 13:54:25
รับวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี รับวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่วันที่ ...
2022-03-29 13:50:04
พัฒนาหลักสูตรพื่อรองรับการจัดการเรียนการสอนในระบบธนาคารหน่วยกิต (Credit Bank)
พัฒนาหลักสูตรพื่อรองรับการจัดการเรียนการสอนในระบบธนาคารหน่วยกิต (Credit Bank)วันที่ 26 พฤศจิกายน 256 ...
2022-03-29 13:46:50
ข่าวย้อนหลัง