หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์

โครงการเตรียมความพร้อมในการเรียนสำหรับนักศึกษาใหม่ สาขาวิชาจัดการโลจิสติกส์ ประจำปีการศึกษา 2565
โครงการเตรียมความพร้อมในการเรียนสำหรับนักศึกษาใหม่ สาขาวิชาจัดการโลจิสติกส์ ประจำปีการศึกษา 2565เมื่ ...
2022-07-07 11:21:04
สาขาวิชารัฐศาสตร์ ศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี ร่วมเข้ารับการประกันคุณภาพหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2564
สาขาวิชารัฐศาสตร์ ศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี ร่วมเข้ารับการประกันคุณภาพหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 25 ...
2022-07-07 11:13:02
ร่วมงานเปิดตัวโครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG Kick-off Day)
วันที่ 1 กรกฎาคม 2565 ศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โดยอาจารย์ธีรารัตน์ อ ...
2022-07-07 11:10:26
เตรียมอาคาร สถานที่ พร้อมทั้งซักซ้อมพิธีการ เพื่อเตรียมความพร้อมในการต้อนรับนักศึกษาใหม่ ในโครงการ “ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2656”
บุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา ศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี จัดเตรียมอาคาร สถานที่ พร้อมทั้งซักซ ...
2022-07-07 11:07:38
ขอแสดงความยินดีกับ นายณัฐวุฒิ ตติยสภาพรกุล (ครูง้วง) เนื่องในโอกาสที่ได้รับคัดเลือกเพื่อบรรจุแต่งตั้งตำแหน่งครูผู้ช่วย
 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี ขอแสดงความยินดีกับ นายณัฐวุฒิ ตติยสภา ...
2022-07-07 11:05:06
ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาสาขาการจัดการโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี นายกิจเงิน พันเสนา (โอลิฟท์)
ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาสาขาการจัดการโลจิสติกส์มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ศูนย์การศึกษาจังหวัดอุด ...
2022-07-07 11:01:58
ติดตามความก้าวหน้าการดำเนินการ “โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2565”
ติดตามความก้าวหน้าการดำเนินการ “โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2565”วันพฤหั ...
2022-07-07 10:53:57
ประชุมชี้แจงการสัมภาษณ์โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG) ระยะที่ 2 ปีงบประมาณ 2565
ประชุมชี้แจงการสัมภาษณ์โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG ...
2022-07-07 10:49:28
อบรมการใช้งานระบบฐานข้อมูลเพื่อการประกันคุณภาพการศึกษา CHE QA Online for 3 Degrees Level : CHE 3D ระดับหลักสูตร
อบรมการใช้งานระบบฐานข้อมูลเพื่อการประกันคุณภาพการศึกษา CHE QA Online for 3 Degrees Level : CHE 3D ระ ...
2022-07-07 10:46:05
ข่าวย้อนหลัง