หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์

สวนสุนันทาอุดรออนทัวร์ Online Onsite
สวนสุนันทาอุดรออนทัวร์ Online Onsiteวันที่ 15 พฤศจิกายน 2564 ศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี มหาวิทยาลั ...
2022-03-29 13:21:59
เข้าเยี่ยมคารวะ ดร.วิทยา ประวะโข ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธศึกษาอุดรธานี
วันที่ 16 พฤศจิกายน 2564 เวลา 10.00 น.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภัทรวิทย์ อยู่วัฒนะ รักษาการผู้อำ ...
2022-03-29 12:17:47
ประชุมการกำหนดทิศทาง และมอบหมายงาน ศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี
วันที่  ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๔  เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องประชุมช่อทองกวาว มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันท ...
2022-03-29 11:57:31
ร่วมพิธีบวงสรวงและบำเพ็ญทักษิณานุปทาน ถวายสมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์ พระบรมราชเทวี เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ
วันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ ผู้ช่วยศาสตราจารย์.ดร.ภัทรวิทย์ อยู่วัฒนะ รักษาการผู้อำนวยการศูนย์การศ ...
2022-03-29 11:50:01
วันพระราชสมภพ สมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์ฯ
วันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เวลา ๐๗.๐๐ น. ณ ศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภัท ...
2022-03-29 11:46:46
พิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2564
วันที่ 5 พฤศจิกายน 2564  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภัทรวิทย์ อยู่วัฒนะ รักษาการผู้อำนวยการศูนย์การศ ...
2022-03-29 11:43:43
เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2565
Tcas'65 รอบ 1 (Portfolio) เริ่ม 1 ตุลาคม - 2564 - 7 มกราคม 2565มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ...
2022-03-29 11:40:29
ประชุมหารือกำหนดแนวทางการติดตามและประเมินผล แผนพัฒนาเทศบาลเมืองหนองบัวลำภู
ประชุมหารือกำหนดแนวทางการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองหนองบัวลำภู วันที่ 2 พฤศจิกายน 25 ...
2022-03-29 11:34:43
ประชุมหารือแนวทางในการดำเนินโครงการ ยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนในเขตเทศบาลหนองบัวลําภู
ประชุมหารือแนวทางในการดำเนินโครงการ ยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนในเขตเทศบาลหนองบัวลําภู วันที ...
2022-03-29 11:28:38
ข่าวย้อนหลัง