หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์

โครงการทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษา และการให้ความช่วยเหลือนักเรียน (การแนะแนวทุนการศึกษาเชิงรุกโรงเรียนในจังหวัดอุดรธานี) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
วันนี้ช่วงเช้า ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ภัทรวิทย์ อยู่วัฒนะ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี มหาว ...
2024-02-15 11:29:15
ร่วมงานแถลงข่าวการจัดงานเฉลิมฉลองมรดกโลกบ้านเชียง ภายใต้โครงการพัฒนาและยกระดับ อุตสาหกรรมไมข์และการท่องเที่ยว
วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2567 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร. ภัทรวิทย์  อยู่วัฒนะ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาจัง ...
2024-02-15 11:26:33
การบริหารงานท้องถิ่นตามแนวทางรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560
วันศุกร์ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 13.00 - 15.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภัทรวิทย์ อยู่วัฒนะ ผ ...
2024-02-15 11:22:53
การประชุมหารือความร่วมมือเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอนสาขาการจัดการโลจิสติกส์ร่วมกัน
วันนี้ช่วงเช้า เวลา 10.00-12.00 น. มีการประชุมหารือความร่วมมือเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอนสาข ...
2024-01-19 16:24:10
ประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี ครั้งที่ 8/2566
ประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี ครั้งที่ 8/2566วันที่ 29  พฤศจิกายน 2566 เวล ...
2023-12-07 14:52:19
ตัวแทนรับมอบของที่ระลึก จากบริษัทรักจังทัวร์ แอนทราเวล
วันนี้ช่วงบ่าย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภัทรวิทย์ อยู่วัฒนะ   ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธ ...
2023-12-07 14:49:20
ข่าวย้อนหลัง