หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์

ข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัยระดับนานาชาติ ในหัวข้อ “International Conference on Education, Business, Technology and Social Science (ICEBTS 2024) " ณ เขตบริหารพิเศษฮ่องกง สาธารณรัฐประชาชนจีน
นางสาวสุดารัตน์ ลือสะท้าน นักศึกษาภาคปกติชั้นปีที่ 3 สาขาการจัดการโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุน ...
2024-05-15 14:24:37
นำเสนอผลงานวิจัยระดับนานาชาติ ในหัวข้อ “International Conference on Education, Business, Technology and Social Science (ICEBTS 2024) " ณ เขตบริหารพิเศษฮ่องกง สาธารณรัฐประชาชนจีน
วันนี้ 9 พฤษภาคม 2567นางสาวปัทมาภรณ์ ไชยเลิศ นักศึกษาภาคปกติ ชั้นปีที่ 3 สาขาการจัดการอุตสาหกรรมท่อง ...
2024-05-15 14:22:02
มาฟังเหตุผลคนทำงาน เรียนต่อทำไมต้องเลือกการค้าสวนนัน (ภาคพิเศษ)
มาฟังเหตุผลคนทำงาน เรียนต่อทำไมต้องเลือกการค้าสวนนัน (ภาคพิเศษ) #การค้าสวนนัน#สวนสุนันทา#เรียนว ...
2024-05-15 14:16:39
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ภาคปกติ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2567 (รอบที่ 3 Admission) ตั้งแต่วันที่ 6 - 12 พฤษภาคม 2567
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ภาคปกติ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2567 (รอ ...
2024-05-15 14:04:53
วันจักรี ตรงกับวันที่ 6 เมษายนของทุกปี วันจักรี (Chakri Memorial Day)
วันจักรี ตรงกับวันที่ 6 เมษายนของทุกปีวันจักรี (Chakri Memorial Day) คือ วันที่ระลึกถึงมหาจักรีบรมรา ...
2024-05-15 14:02:51
ข่าวย้อนหลัง