หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์

กิจกรรมสวนสุนันทาออนทัวร์
วันที่ 26 มกราคม 2565 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี จัดกิจกรรมสวนสุนันทาอ ...
2022-02-02 13:29:27
ประชุมคณะกรรมการบริหารการวิจัยและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ครั้งที่ 1/2565
25 มกราคม 2565 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภัทรวิทย์  อยู่วัฒนะ  รักษาการผู้อำนวยการศูนย์การศึกษ ...
2022-02-02 14:16:55
แนะแนวให้ความรู้แนวทางการศึกษาต่อ ระดับปริญญาตรี ของทั้ง 4 สาขาวิชา
วันที่ 25 มกราคม 2565 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ศูนย์การศึกษจังหวัดอุดรธานี จัดกิจกรรมสวนสุนันทาออ ...
2022-02-02 13:21:38
โครงการ STRONG-จิตพอเพียง ต้านทุจริตจังหวัดอุดรธานี
วันที่ 24 มกราคม 2565 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภัทรวิทย์ อยู่วัฒนะ รักษาการผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาจังห ...
2022-03-29 16:10:56
ข่าวย้อนหลัง