หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์ หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร์ (ภาคพิเศษ) ณ ห้องรับรอง มณฑลทหารบกที่ 24 ค่ายประจักษ์ศิลปาคม จ.อุดรธานี
วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 09.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภัทรวิทย์ อยู่วัฒนะ รักษาการผู้อำนวยกา ...
2022-02-28 16:30:14
ประชาสัมพันธ์ หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร์ (ภาคพิเศษ) ณ ค่ายกฤษณ์สีวะรา อ.เมือง จ.สกลนคร
วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 14.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภัทรวิทย์  อยู่วัฒนะ รักษาการผู้อำ ...
2022-02-28 16:31:28
หารือแนวทางการพัฒนาระบบเทคโนโลยีที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพ พร้อมผลักดันให้ก้าวไปสู่มหาวิทยาลัยยุคดิจิทัล อย่างมีคุณภาพสูงสุด
วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2565 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภัทรวิทย์ อยู่วัฒนะ รักษาการผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาจ ...
2022-03-30 08:45:40
ประชุมติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2565
วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 13.30 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภัทรวิทย์ อยู่วัฒนะ รักษาการผู้อำนวยการ ...
2022-02-10 13:31:51
จัดการเรียนรู้และปฏิบัติงานในหน่วยงานหรือสถานประกอบการ เพื่อนำประสบการณ์ และศักยภาพที่ได้รับมาพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนให้ทันสมัย
วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2565  เวลา 10.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภัทรวิทย์ อยู่วัฒนะ รักษาการผู้อำ ...
2022-03-30 08:37:43
เชิญชวนบุคลากรแต่งกายด้วยผ้าไทย ผ้าพื้นเมือง ผ้าท้องถิ่น ทุกวันศุกร์ เพื่อร่วมอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย ด้านการแต่งกาย
วันศุกร์ ที่ 4 กุมภาพันธ์ 2565 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภัทรวิทย์ อยู่วัฒนะ รักษาการผู้อำนวยการศูนย์การ ...
2022-02-10 13:17:55
บรรยากาศการรับรายงานตัวนักศึกษาใหม่
"บรรยากาศการรับรายงานตัวนักศึกษาใหม่"วันที่ 31 มกราคม 2565 สาขาวิชารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรา ...
2022-03-29 16:47:31
กิจกรรมสวนสุนันทาออนทัวร์ ณ โรงเรียนหนองหัวคูประชานุเคราะห์ จังหวัดอุดรธานี
วันที่ 28 มกราคม 2565 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี จัดกิจกรรมสวนสุนันทาอ ...
2022-02-02 14:18:32
ประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมการตรวจประกันคุณภาพระดับหลักสูตร หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร์ ผ่านระบบออนไลน์ (Google Meet)
วันที่ 28 มกราคม 2565 เวลา 09.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภัทรวิทย์ อยู่วัฒนะ รักษาการผู้อำนวยการศูน ...
2022-02-02 14:20:20
ข่าวย้อนหลัง