หน้าหลัก > ข่าว
ข่าว

โครงการเอกลักษณ์ชาววังสวนสุนันทา
            เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุ ...
2019-09-05 11:56:25
อธิการบดีพร้อมผู้บริหารสวนสุนันทา อบรม "ผู้นำสร้างสุข" (well Being Leadership)
อธิการบดีพร้อมผู้บริหารสวนสุนันทา อบรม "ผู้นำสร้างสุข" (well Being Leadership)    ...
2019-06-17 15:24:52
สวนสุนันทา ศูนย์อุดรฯ จับมือ CP ALL เปิดรับนักศึกษา  บัณฑิตพรีเมียม เป็นผู้จัดการร้านเซเว่นอีเลฟเว่น
สวนสุนันทา ศูนย์อุดรฯ จับมือ CP ALL เปิดรับนักศึกษา บัณฑิตพรีเมียม เป็นผู้จัดการร้านเซเว่นอีเลฟเว่นผ ...
2019-06-17 15:12:56
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี จัดกิจกรรมร่วมทำความดี ในโครงการจิตอาสา
      เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดร ...
2019-06-17 15:00:36
บรรยากาศการสอบสัมภาษณ์ TCAS รอบที่ ๑ (Portfolio)
    ๑๐ ม.ค ๒๕๖๒ บรรยากาศการสอบสัมภาษณ์ TCAS รอบที่ ๑  (Portfolio) ของผู้มีสิทธิ์สอบคั ...
2019-06-17 15:09:25
เข้ามอบกระเช้าของขวัญแด่ ท่านกร ทัพพะรังสี นายกสภามหาวิทยาลัย และผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เนื่องในโอกาสวาระดิถีขึ้นปีใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๒
วันที่ ๗ มกราคม ๒๕๖๒ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี นำโดย นายศุภมิตร ศรีสว ...
2019-06-17 14:41:30
บรรยากาศการเลือกตั้ง “กรรมการบริหารมหาวิทยาลัย” ณ ศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2561
บรรยากาศการเลือกตั้ง “กรรมการบริหารมหาวิทยาลัย” ณ ศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี เมื่อวันท ...
2018-12-26 11:32:23
สาระดี ๆ เกี่ยวกับการทำ Portfolio
Knowledge about Portfoliocr. facebook : เด็กโชวพอร์ต : สอนทำ Portfolio https://www.facebook.com ...
2019-06-17 14:23:53
ข่าวปัจจุบัน