หน้าหลัก > ข่าว
ข่าว

Gen-Ed on Tour 2023
Gen-Ed on Tour 2023 วันที่ 19 มิถุนายน พ.ศ. 2566 เวลา 10.00 น. ศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี มหา ...
2023-09-01 16:30:00
การประชุมติดตามการปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่ศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
วันศุกร์ที่ 21 กรกฎาคม 2566 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมสามพร้าว ศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี มหาวิทยา ...
2023-09-01 16:30:09
ทรงพระเจริญ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
ทรงพระเจริญสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวงเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระช ...
2023-09-01 16:31:00
ขอแสดงความยินดี กับบัณฑิตใหม่ทุกคน
ศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ขอแสดงความยินดี กับบัณฑิตใหม่ทุกคน&nbs ...
2023-09-01 16:30:35
การประชุมติดตามงานเตรียมความพร้อมโครงการสานสัมพันธ์น้องพี่ Freshy day and Freshy Night
วันที่ 18 สิงหาคม 2566 เวลา 16.00 น. ณ ห้องเรียน 109 และผ่านระบบออนไลน์โดยมี อาจารย์ ดร. วลีรัตน์ แส ...
2023-09-01 16:29:07
ประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี ครั้งที่ ๕/๒๕๖๖
     ประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี ครั้งที่ ๕/๒๕๖๖วันที่ ๒๑ สิงห ...
2023-09-01 16:28:49
ฮักโฮม ฮักแพง แบ่งปัน สานสัมพันธ์ลูกพระนาง ศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี
    วันที่ 26 สิงหาคม 2566 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภัทรวิทย์  อยู่วัฒนะ ผู้อำนวยการศูนย ...
2023-09-01 15:00:29
ประชุมคณะกรรมการอำนวยการศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี
      วันที่ 26 สิงหาคม 2566 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภัทรวิทย์  อยู่วัฒนะ ผู้อำนวย ...
2023-09-01 14:57:28
SRU SMART IDOL 2023
วันที่ 26 สิงหาคม 2566 ณ อาคารอเนกประสงค์ ศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาผู ...
2023-09-01 14:54:59
SSRU SMART IDOL 2023???????? ????รางวัลการแต่งกายยอดเยี่ยม
SSRU SMART IDOL 2023????????????รางวัลการแต่งกายยอดเยี่ยม ได้แก่สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมท่องเที่ย ...
2023-09-01 14:52:43
ข่าวปัจจุบัน