หน้าหลัก > ข่าว
ข่าว

ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ธีรารัตน์ อำนาจเจริญ อาจารย์ประจำสาขาการจัดการอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการ ศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี
ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ธีรารัตน์ อำนาจเจริญ อาจารย์ประจำสาขาการจัดการอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการ ...
2021-08-19 15:54:09
ขอเชิญน้องๆ นักศึกษารหัส 62-64 เข้าร่วมกิจกรรม เนื่องในวันเข้าพรรษา โดยร่วมรับชม LIVE ให้ความรู้ความสำคัญ ในวันเข้าพรรษา และร่วมตอบคำถาม (Google Forms)
ขอเชิญน้องๆ นักศึกษารหัส 62-64 เข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในวันเข้าพรรษา โดยร่วมรับชม LIVE ให้ความรู้ความส ...
2021-08-19 15:47:28
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โดยกองพัฒนานักศึกษา ขอเชิญนักศึกษาชั้นปีที่ 1 รหัส 64 เข้าร่วมกิจกรรมการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2564
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โดยกองพัฒนานักศึกษาขอเชิญนักศึกษาชั้นปีที่ 1 รหัส 64 เข้าร่วมกิจกรรมการป ...
2021-08-19 14:38:06
สำหรับน้องๆที่ พลาดจากการสมัครสอบเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2564
สำหรับน้องๆที่ พลาดจากการสมัครสอบเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ปร ...
2021-08-19 14:31:22
อยู่ดีมีแฮงร่วมแรงร่วมใจ
โครงการ "อยู่ดีมีแฮง ร่วมแรง ร่วมใจ"วันที่ 19 มิถุนายน 2564 เวลา 13.00 น. - 16.00 น. ผ.ศ.ด ...
2021-08-19 14:27:39
ข่าวปัจจุบัน