หน้าหลัก > ข่าว
ข่าว

ร่วมประชุมบุคลากร เพื่อรับมอบนโยบายและแนวทางการขับเคลื่อน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ผ่านระบบออนไลน์
วันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ภัทรวิทย์ อยู่วัฒนะ ผู้อำนวยศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธา ...
2023-12-07 14:38:34
ในการประชุมการนำเสนอข้อมูลเตรียมความพร้อมรับการตรวจเยี่ยมขององคมนตรี ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา วิทยาเขตสมุทรสงคราม
วันที่ 31 ตุลาคม 2566 ณ ห้องประชุมสามพร้าว ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภัทรวิทย์ อยู่วัฒนะ ผู้อำนวยการศูนย ...
2023-10-31 15:38:51
ประชุมรับมอบนโยบายจากผู้บริหารเพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 และรายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
วันพุธ ที่ 25 ตุลาคม 2566 เวลา 09.00 -12.00 น.ศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนัน ...
2023-10-30 14:13:52
ประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี ครั้งที่ 7/2566
  ประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี ครั้งที่ ๖/๒๕๖๖วันที่ ๑๙ตุลาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐ ...
2023-10-19 13:22:17
ตลาดเกษตรปลอดภัย ประชารัฐร่วมใจ พัฒนาอาหารปลอดภัย สร้างรายได้ให้ชุมชน จังหวัดอุดรธานี
ขอเชิญทุกท่านร่วมช้อป ซื้อสินค้าผลผลิตจากโครงการยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนในจังหวัดอุดรธานี ภายใต้โคร ...
2023-09-12 16:59:29
ประชุมคณะกรรมการวิชาการศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี ครั้งที่ 8/2566
ประชุมคณะกรรมการวิชาการศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี ครั้งที่ 8/2566         ...
2023-09-07 10:20:25
ประชุมติดตามงานแผนด้านการประชาสัมพันธ์ สาขาการจัดการค้า
วันพุธที่ ๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖ เวลา ๑๔.๐๐-๑๕.๐๐ น. ณ ห้องประชุมสามพร้าวนายสุพัฒน์ สมสุข รองผู้อำ ...
2023-09-07 10:15:17
การประชุมหารือแนวทางการดำเนินงาน ของนักศึกษา รหัส ๖๖ ห้องเรียนนอกที่ตั้ง
การประชุมหารือแนวทางการดำเนินงานของนักศึกษา รหัส ๖๖ ห้องเรียนนอกที่ตั้งโดยเป็นการประชุมผ่านระบบออนไล ...
2023-09-07 10:07:32
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ : สิทธิมนุษยชน ความยุติธรรมทางสังคม และการปกครองโดยหลักนิติธรรม
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ : สิทธิมนุษยชน ความยุติธรรมทางสังคม และการปกครองโดยหลักนิติธรรมวันที่ 24 ม ...
2023-09-01 16:28:04
การประชุมติดตามการปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่ศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
วันศุกร์ที่ 21 กรกฎาคม 2566 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมสามพร้าว ศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี มหาวิทยา ...
2023-09-01 16:30:09
ข่าวปัจจุบัน