หน้าหลัก > ประกาศ > ข่าวทั่วไป > คณบดีโลจิสติกส์ฯสวนสุนันทาลงพื้นที่เสนอโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต
คณบดีโลจิสติกส์ฯสวนสุนันทาลงพื้นที่เสนอโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต

ผู้ดูแลเว็บ ศูนย์ให้การศึกษาจังหวัดอุดรธานี
2021-03-09 08:47:31

คณบดีโลจิสติกส์ฯสวนสุนันทาลงพื้นที่เสนอโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต


คณบดีโลจิสติกส์ฯสวนสุนัน

วันที่ 22 พฤษภาคม 2561 ผศ.ดร.คมสัน โสมณวัตร คณบดีวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา และ ดร.จักรพันธ คงธนะ นำทีมที่ปรึกษาเสนอโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต และการบริหารธุรกิจเกษตรแปรรูปพื้นที่ จังหวัดลำพูน และจังหวัดลำปาง ปีงบประมาณ 2561 ณ ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 1 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม จ.เชียงใหม่
 

คณบดีโลจิสติกส์ฯสวนสุนัน 


ที่มาวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา