หน้าหลัก > ประกาศ > ประกาศ > ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ภาคปกติ ระบบ TCAS รอบ Portfolio 1/1 ประจำปีการศึกษา 2561
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ภาคปกติ ระบบ TCAS รอบ Portfolio 1/1 ประจำปีการศึกษา 2561

ผู้ดูแลเว็บ ศูนย์ให้การศึกษาจังหวัดอุดรธานี
2018-09-08 13:15:19

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ภาคปกติ ระบบ TCAS รอบ Portfolio 1/1 ประจำปีการศึกษา 2561

วันที่ 29 พฤศจิกายน 2560 ห้องสอบ 108 เวลา 08.30-16.00 น.

รหัสสาขา 7345 การจัดการโลจิสติกส์

รหัสสาขา 3469 การจัดการอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการ