หน้าหลัก > ประกาศ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ระบบ TCAS รอบ Portfolio 1/2 ประจำปีการศึกษา 2561
ดาวน์โหลดเอกสารรายงานตัวและบันทึกประวัตินักศึกษาที่เว็บไซต์ www.ssru.ac.th, www.reg.ssru.ac.thรายงาน ...
2018-09-08 01:19:02
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ภาคปกติ ระบบ TCAS รอบ Portfolio 1/2 ประจำปีการศึกษา 2561
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ภาคปกติ ระบบ TCAS รอบ Portfolio 1/1 ประจำปีการศึกษา 2561วันที่ 6 ...
2018-02-22 09:14:28
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ภาคปกติ ระบบ TCAS รอบ Portfolio 1/1 ประจำปีการศึกษา 2561
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ภาคปกติ ระบบ TCAS รอบ Portfolio 1/1 ประจำปีการศึกษา 2561วันที่ 29 ...
2018-09-08 13:15:19
ฝังตัวยักษ์ใหญ่! โลจิสติกส์สวนสุนันทาส่งอาจารย์ฝังตัว เข้าฝึกทำงานจริง - ผู้ประกอบการชี้ตอบโจทย์ตรงจุด!
ฝังตัวยักษ์ใหญ่!โลจิสติกส์สวนสุนันทาส่งอาจารย์ฝังตัวเข้าฝึกทำงานจริง - ผู้ประกอบการชี้ตอบโจทย์ตรงจุด ...
2018-02-05 16:04:15
ประกาศปัจจุบัน