หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > กิจกรรมสวนสุนันทา ออนทัวร์ ณ โรงเรียนบ้านหมากแข้ง อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี
กิจกรรมสวนสุนันทา ออนทัวร์ ณ โรงเรียนบ้านหมากแข้ง อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี

ผู้ดูแลเว็บ ศูนย์ให้การศึกษาจังหวัดอุดรธานี
2022-03-29 14:04:35

กิจกรรมสวนสุนันทา ออนทัวร์ ณ โรงเรียนบ้านหมากแข้ง อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี

เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2564 ศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จัดกิจกรรมสวนสุนันทาออนทัวร์ โดยครั้งนี้ ทัวร์ที่โรงเรียนบ้านหมากแข้ง อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี

โดยมีอาจารย์ จาก 4 สาขา ได้แก่ 

1.สาขาการจัดการโลจิสติกส์

2.สาขารัฐศาสตร์

3.สาขาการจัดการอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการ

4.สาขาการจัดการการค้า

มีนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 75 คน เข้าร่วมกิจกรรม บรรยากาศ เต็มไปด้วยความสนุกสนานและเปี่ยมไปด้วยความรู้ โอกาสนี้ ศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี ได้มอบของที่ระลึกเพื่อเป็นการแสดงความขอบคุณ