Home > News > News > Suan Sunandha activity on tour at Ban Mak Khaeng School, Muang District, Udon Thani Province
Suan Sunandha activity on tour at Ban Mak Khaeng School, Muang District, Udon Thani Province

ผู้ดูแลเว็บ ศูนย์ให้การศึกษาจังหวัดอุดรธานี
2022-03-29 14:04:35

กิจกรรมสวนสุนันทา ออนทัวร์ ณ โรงเรียนบ้านหมากแข้ง อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี

เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2564 ศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จัดกิจกรรมสวนสุนันทาออนทัวร์ โดยครั้งนี้ ทัวร์ที่โรงเรียนบ้านหมากแข้ง อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี

โดยมีอาจารย์ จาก 4 สาขา ได้แก่ 

1.สาขาการจัดการโลจิสติกส์

2.สาขารัฐศาสตร์

3.สาขาการจัดการอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการ

4.สาขาการจัดการการค้า

มีนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 75 คน เข้าร่วมกิจกรรม บรรยากาศ เต็มไปด้วยความสนุกสนานและเปี่ยมไปด้วยความรู้ โอกาสนี้ ศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี ได้มอบของที่ระลึกเพื่อเป็นการแสดงความขอบคุณ