หน้าหลัก > ข่าว
ข่าว

วันที 10 สิงหาคม 2564 เวลา 08.30 ณ นายสุพัฒน์ สมสุข รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร ศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุสันทา
วันที 10 สิงหาคม 2564 เวลา 08.30 ณ นายสุพัฒน์ สมสุข รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร ศูนย์การศึกษาจังหวัดอุด ...
2021-08-19 16:28:52
ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ธีรารัตน์ อำนาจเจริญ อาจารย์ประจำสาขาการจัดการอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการ ศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี
ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ธีรารัตน์ อำนาจเจริญ อาจารย์ประจำสาขาการจัดการอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการ ...
2021-08-19 15:54:09
ขอเชิญน้องๆ นักศึกษารหัส 62-64 เข้าร่วมกิจกรรม เนื่องในวันเข้าพรรษา โดยร่วมรับชม LIVE ให้ความรู้ความสำคัญ ในวันเข้าพรรษา และร่วมตอบคำถาม (Google Forms)
ขอเชิญน้องๆ นักศึกษารหัส 62-64 เข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในวันเข้าพรรษา โดยร่วมรับชม LIVE ให้ความรู้ความส ...
2021-08-19 15:47:28
ข่าวย้อนหลัง