หน้าหลัก > ข่าว
ข่าว

โครงการ เปิดถ้ำสิงห์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี
เมื่อวันเสาร์ที่ 15 มิถุนายน 2567 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภัทรวิทย์ อยู่วัฒนะ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษา ...
2024-06-18 15:51:32
พิธี เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา" วันที่ 3 มิถุนายน ๒๕๖๗
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภัทรวิทย์อยู่   วัฒนะ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี มหาวิทยาลัย ...
2024-06-04 14:12:34
การบริการวิชาการแก่ชุมชน
การบริการวิชาการแก่ชุมชน     ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภัทรวิทย์ อยู่วัฒนะ ผู้อำนวยการศูน ...
2024-06-04 14:05:11
วันคล้ายวันทิวงคตสมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์ พระบรมราชเทวี (๓๑ พฤษภาคม)
วันนี้ช่วงเช้า ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภัทรวิทย์ อยู่วัฒนะ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี มหา ...
2024-06-04 13:47:02
พร้อมเพรียงกันเข้าคูหาเลือกตั้งสภาคณาจารย์และข้าราชการ บริเวณหน่วยเลือกตั้ง อาคาร 1 หน้าห้อง One Stop Service
เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2567 เวลา 09:00-16:00 น.ผู้บริหาร คณาจารย์และบุคลากร พร้อมเพรียงกันเข้าคูหาเล ...
2024-06-04 13:30:22
''อบรมเชิงปฏิบัติการคุณธรรมจริยธรรม ประจำปีการศึกษา 2566 ''
เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2567 เวลา 09.00 น ถึง 12.00 น ณ ห้องประชุมช่อทองกวาว ศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดร ...
2024-05-24 10:26:37
ข่าวย้อนหลัง