หน้าหลัก > ข่าว
ข่าว

การประชุมสโมสรนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566 ในรูปแบบ ออนไซต์และออนไลน์
วันนี้ เวลา 16.00 น. ณ ห้องประชุมสามพร้าว ศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา อ ...
2024-04-04 13:44:53
เข้าร่วมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพิ่มศักยภาพของบุคลากรในการใช้งานแพลตฟอร์มบริหารจัดการ
ช่วงเช้าวันนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภัทรวิทย์ อยู่วัฒนะ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี มหา ...
2024-04-04 13:41:21
ประชุมบุคลากรศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี
ประชุมบุคลากรศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานีวันนี้ช่วงบ่าย ณ ห้องประชุมสามพร้าว ศูนย์การศึกษาจังหว ...
2024-04-04 13:37:37
ร่วมประชุมบุคลากร เพื่อรับมอบนโยบายและแนวทางการขับเคลื่อน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ผ่านระบบออนไลน์
วันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ภัทรวิทย์ อยู่วัฒนะ ผู้อำนวยศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธา ...
2023-12-07 14:38:34
ร่วมประชุมโครงการพัฒนาและยกระดับอุตสาหกรรมไมซ์แบะการท่องเที่ยว
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดรภัทรวิทย์ อยู่วัฒนะ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี มหาวิทยาลัยราชภัฏสว ...
2023-11-17 10:13:44
ร่วมพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภัทรวิทย์ อยู่วัฒนะ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี มหาวิทยาลัยราชภัฏส ...
2023-11-17 10:01:54
ประชุมติดตามการดำเนินงาน การประชาสัมพันธ์แนะแนว และการจัดกิจกรรม LOG Camp Udon สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์
ช่วงบ่าย วันที่ 13 พฤศจิกายน 2566 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภัทรวิทย์  อยู่วัฒนะ ผู้อำนวยการศูนย์กา ...
2023-11-13 16:19:41
ในการประชุมการนำเสนอข้อมูลเตรียมความพร้อมรับการตรวจเยี่ยมขององคมนตรี ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา วิทยาเขตสมุทรสงคราม
วันที่ 31 ตุลาคม 2566 ณ ห้องประชุมสามพร้าว ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภัทรวิทย์ อยู่วัฒนะ ผู้อำนวยการศูนย ...
2023-10-31 15:38:51
ประชุมรับมอบนโยบายจากผู้บริหารเพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 และรายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
วันพุธ ที่ 25 ตุลาคม 2566 เวลา 09.00 -12.00 น.ศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนัน ...
2023-10-30 14:13:52
ข่าวปัจจุบัน