หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > กิจกรรม Big Cleaning Day มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี
กิจกรรม Big Cleaning Day มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี

ผู้ดูแลเว็บ ศูนย์ให้การศึกษาจังหวัดอุดรธานี
2022-11-21 16:39:04

วันศุกร์ ที่ 4 พฤศจิกายน 2565 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภัทรวิทย์ อยู่วัฒนะ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี นำทีมคณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา จัดกิจกรรม Big Cleaning Day มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้บุคลากรและนักศึกษาใส่ใจในการรักษาสภาพแวดล้อมที่ดีของมหาวิทยาลัยฯ อีกทั้งเพื่อเตรียมความพร้อมของอาคารสถานที่ในการจัดโครงการคัดกรองมะเร็งเต้านมโดยเครื่องเอกซเรย์เต้านมเคลื่อนที่ (Mammogram) : มูลนิธิกาญจนบารมี และยังเป็นการเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดี ของคณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษา ในการร่วมมือร่วมใจกันทำความสะอาดในโครงการวันนี้

#สวนสุนันทา #ssru #มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

#ssru #ssruudon #udon #สวนสุนันทา #ศูนย์อุดร #สวนนันอุดร 

ติดตามข่าวสาร ???????????????? 

???? เว็บไซต์ศูนย์อุดร : https://udon.ssru.ac.th

???? เว็บไซต์มหาวิทยาลัย https://ssru.ac.th

???? Facebook : ศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

[ https://www.facebook.com/ssruudonthani]

???? Tel. 042 129 556